EU ökar importen av trävaror

EU:s import av trä- och skogsvaror steg till den högsta nivån på tio år under 2017, visar färsa siffror från Eurostat.

FOTO: MOSTPHOTOS

Den europeiska importen av trä- och skogsvaror ökade under 2017 med 2,4 procent, till 18,17 miljarder euro, visar siffror från EU: statistik- och analysorgan Eurostat.

EU-importen inom detta område är det högsta sedan 2008 och den då rådande finansiella krisen. Som en jämförelse ökade importen med 1,3 procent till 17,74 miljarder euro året innan.

Ökad ekonomisk tillväxt

Främsta orsaken till uppgången är den ekonomiska tillväxten, med en ökningstakt på 2,5 procent under året. Tillväxten är den högsta sedan 2007, då den ekonomiska tillväxten uppgick till 2,7 procent.

Under samma period ökade eurons värde gentemot dollarn med 15 procent, vilket motverkade den generella uppgång i globala priser för import från Kina, Nordamerika och Mellanöstern.

Snabbt ökande områden är framför allt trä avsett för möbler, som ökade med 7,3 procent, framför allt från Kina, Sydostasien och europeiska länder utanför EU.

Nyligen visade statistik från SCB att Sverige är en stor och växande nettoexportör av trä- och skogsråvaror.

LÄS OCKSÅ: Sverige bäst i EU på bioenergi