Experten: Två år för kort tid

Arla antar att marknaden på två år jämnar ut valutor per automatik. Det stämmer inte. Det rör sig snarare om mellan fem och tio år menar en valutaspecialist.

Arla införde sin nuvarande valutamodell 2009 för att kunna hantera valutasvängningar.

Palle Borgström är styrelsemedlem i Arla Foods.

Fyra valutor

– Genom att införa modellen kan vi hantera det faktum att vi idag har fyra stycken valutor inom koncernen. Valutasvängningarna påverkar konkurrenskraften mellan länder och modellen ger våra medlemmar en möjlighet att parera svängningarna, säger Palle Borgström.

En svensk bonde med 100 kor som mjölkar 25 kilo per dag tappar nästan 300 000 kronor på ett år med nuvarande växelkurs? Vad är din kommentar till det?

– Jag tycker inte att man kan räkna på det sättet. Över tid så jämnar det ut sig och de svenska bönderna får tillbaka de pengarna, konstaterar Palle Borgström.

Ingen bäring

Martin Enlund, valutachefsstrateg på Nordea, menar dock att Arlas antagande om att valutor jämnar ut sig på två år inte har bäring.

– Nej, två år är för kort tid för att anta att två valutor jämnar ut sig gentemot varandra. Har man två hyfsat likvärdiga och ekonomiskt mogna länder så handlar det snarare om mellan 5 och 10 år. Antagandet fungerar inte heller om länderna har olika inflation över tiden. Om till exempel Storbritannien har en procent högre inflation över tiden kommer antagandet om oförändrad nominell valutakurs på längre sikt alltså ej stämma, säger Martin Enlund.