Extrapengar ska lösa förarbrist i norr

Bristen på avverkningsresurser är stor i norra Sverige. Nu satsar skogsägarföreningar och skogsbolag på åtgärder som ska ge fler förare och mer maskiner.

Det råder förarbrist i norr. Därför satsar skogsägarföreningar och skogsbolag på åtgärder för att få nya förare till branschen.
Det råder förarbrist i norr. Därför satsar skogsägarföreningar och skogsbolag på åtgärder för att få nya förare till branschen. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

På Norra Skogsägarna uppger virkes- och industrichefen Mats Boström att bristen på tillgängliga avverkningsresurser är ett problem och att de skulle ha kunnat ta ut 300 000 – 400 000 kubikmeter ytterligare per år om de haft tillräckligt med maskiner och förare.

– För vår del har det sett ut så här de senaste två, kanske tre, åren, konstaterar Mats Boström.

Mattias Torger
Mattias Torger FOTO: BENGT ALM

”Tuff period”

Mattias Torger, produktionschef i Sveaskogs marknadsområde Nord, håller med om att det finns en generell brist på avverkningsresurser.

– Vi har haft en ganska tuff period ända sedan i höstas där vi arbetat intensivt med att upphandla nya avverkningsresurser, men vi har en liten generell brist än, och i vissa områden är den större, förklarar han.

Introduktionsstöd till entreprenörer

Den stora flaskhalsen tycks vara svårigheten för entreprenörerna att få tag på förare. För att göra något åt saken beslutade Norra Skogsägarna under hösten 2018 att satsa på ett stimulanspaket som i första hand erbjuds till Norras befintliga avtalsentreprenörer. Det är ett stimulanspaket som omfattar dels ett introduktionsstöd för att entreprenörer ska kunna nyanställa maskinförare eftersom de ofta producerar mindre under en inkörningsperiod, dels ett investeringsstöd till nya maskiner.

Stefan Holmberg, fältchef på Norra Skogsägarna.
Stefan Holmberg, fältchef på Norra Skogsägarna. FOTO: NORRA

– Vi vänder oss framförallt till våra nuvarande avtalsentreprenörer för att stimulera de att växa och skaffa en maskingrupp till, men det kan även vara helt nya entreprenörer, säger Stefan Holmberg fältchef på Norra Skogsägarna.

Extra tillägg

Investeringsstödet handlar om en summa pengar som entreprenören får vid en investering i en ny, eller en nyare, maskin.

– Det är ett stöd som de får utifrån vissa premisser och sedan ska de ha ett stabilt avtal med oss över en viss tidsperiod, berättar Stefan Holmberg.

Stödet för att anställa oerfarna förare handlar om att avtalsentreprenören får ett extra tillägg på kubikmeterpriset som betalas ut under en given period som behövs för att föraren ska uppöva sin färdighet och komma upp i normal produktion.

Intresserat många

Hittills är Norra Skogsägarna nöjda med responsen på sitt stimulanspaket.

– Det har mottagits bra av våra avtalsentreprenörer och många är intresserade. Vi har haft en bra tillströmning av ansökningar som är i paritet med det vi förväntat oss, men jag vill inte gå in exakt på hur många det är, säger Stefan Holmberg.

Vill dela ansvaret

Även Sveaskog har ett system med extra ersättning till entreprenörer som tar in nyanställda och Norrskog har en modell där deras entreprenörer som anställer oerfarna förare stöttas för att förarna ska få en rimlig inlärningskurva.

– Vi vill vara med och dela ansvaret med entreprenören och tanken är att det inte ska kosta pengar för entreprenören att lära upp en ny förare, säger Rolf Edström.

Rolf Edström, Norrskog.
Rolf Edström, Norrskog. FOTO: NORRSKOG

Norrskog följer tillsammans med entreprenören hur stor skillnad det är mellan den nya förarens produktivitet och en normalförares, och sedan står Norrskog för mellanskillnaden under inlärningsperioden.

Många går i pension

Samtidigt som bristen på maskinförare i skogen är påtaglig just nu finns det också risk att bristen på förare och entreprenörer bara kommer att bli ännu större de kommande åren. Skogforsk har samlat in data på 1 200 förare och nästan en tredjedel, eller 27 procent, når pensionsåldern inom tio år.

Brist framåt oroar

Enligt branschorganisationen Skogsmaskinentreprenörerna kan det motsvara ett behov av 160 nya maskingrupper och med fyra förare till varje grupp handlar det om 640 nya förare.

– Det är bristen framåt som vi är mest oroliga över, säger Rolf Edström på Norrskog. Bristen på förare riskerar att accentueras på grund av åldersstrukturen på förarna och entreprenörerna samtidigt som behovet av avverkningsresurser ökar.

Ny yrkesutbildning

Därför arbetas det även med åtgärder på längre sikt. Norrskog, Norra Skogsägarna och Sveaskog stöttar även utbildningen av förare. Norra Skogsägarna är numera med och satsar på en ny yrkesutbildning av skogsmaskinsförare, tillsammans med VUX i Skellefteå och Naturbruksgymnasiet i Burträsk.

”Måste få in unga”

Den kommer att omfatta 20 veckor och riktar sig mot personer som är 20 år eller äldre. Norrskog är engagerat i naturbruksgymnasiet Torsta och Sveaskog har i många år satsat på skolskotare för att förare som utbildas ska få köra moderna maskiner.