Få satsningar på framtiden

Frånvaron av satsningarna på skogsbruket i budgeten gör att Knut Persson i veckans ledare ifrågasätter regeringens kunskapsnivå om det svenska skogsbrukets nyckelroll i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Budgeten som presenterades i förra veckan är en extrem valbudget där i stort sett alla grupper och samhällsområden får en extrahacka. Frågan om det är befogat eller eldar på en redan överhettad ekonomi släpper vi här.

Men det är anmärkningsvärt att väldigt lite av satsningarna handlar om att bygga för framtiden. På skogsområdet är det mycket tydligt. En av de få satsningar som görs är 200 miljoner kronor till en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper. Det är speciellt uppseendeväckande eftersom samma regering inte kunnat enas om att se över artskyddsförordningen som styr vilken effekt inventeringen kommer att få.

Med regeringens politik kommer vi allt längre in i det moras där det är oklart vilken rätt en markägare har. Det blir mycket tydligt att LRFs och Skogsägarnas prioritering av att skydda och stärka äganderätten är nödvändig.

Regeringen hade i stället kunnat välja att stärka en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Skogen ger inte bara Sverige stora exportinkomster utan har också fördelen att ge arbete och inkomster runt om i landet.

Men i stället för att stimulera en positiv utveckling drar regeringen fram ett spöke ur garderoben. Det tidigare förslaget om vägslitageskatt var ett dråpslag mot skogsbruk som ligger långt ifrån industrierna. Nu skriver regeringen att man till våren kommer att föreslå en ur bland annat regionalpolitiskt perspektiv differentierad vägslitageskatt. Vad det i praktiken betyder är i dag oklart, men det är i alla fall inte någonting som kommer att gynna skogsbruket.

Om Sverige under en relativt kort tid ska klara av att helt fasa ut de fossila bränslena är det viktigt att ha skogsnäringen med sig i arbetet, inte att motarbeta den.

En stor del av framtidssatsningarna ska naturligtvis skogsindustrin själv stå för. Men eftersom det både handlar om att utveckla produkter kring den traditionella användningen av skog som papper, kartong och trä som byggnadsmaterial. Och att ur trädet framställa betydande mängder fordonsbränslen skulle det gå fortare om staten hjälper till.

Vi har i tidigare ledare beklagat att man internationellt inte riktigt förstår det svenska skogsbrukets nyckelroll i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Tyvärr verkar det som att okunskapen sträcker sig så långt in i den svenska regeringen.