Fårägare kräver snabbt beslut om skyddsjakt

Följetongen kring vargarna i Sjundareviret fortsätter. Nu har länsstyrelsen att ta ställning om en begäran om en total skyddsjakt.

Efter att länssstyrelsen beslutade om skyddsjakt på en av vargarna i Sjundareviret överklagade brukarna av Molstabergs Säteri till förvaltningsrätten med begäran om att samtliga vargar ska få skjutas.

Hänvisar till länsstyrelsen

Förvaltningsrätten avvisade överklagandet eftersom domstolen ansåg sig bara kunna pröva om länsstyrelsens beslut om jakt på en varg var riktigt, inte ta ställning till om fler vargar ska få fällas. 

Domstolen menar också att frågan om det ska få bedrivas jakt från motorfordon ska avgöras av länsstyrelsen.

Lämnat in ansökan

Nu har brukarna av Molstabergs Säteri, genom sitt ombud Björn Aschan, lämnat in en ansökan till länsstyrelsen med exakt samma innehåll som i överklagandet.

"Med hänsyn till att Länsstyrelsen Stockholm är väl insatt i ärendet hemställes om ett omgående beslut i denna ansökan", skriver Björn Aschan.

Minst tre fjolårsvargar

Minst tre, eventuellt fyra, fjolårsvargar antas finnas kvar i reviret.

Däremot finns det hittills inga spår av hanen som deltog i fårattackerna på Molstaberg så sent som i november förra året.