Färila har fått det sista brandskadade virket

Setras sågverk i Färila har tagit emot det sista brandskadade virket efter sommarens stora skogsbränder. Därmed har stora virkesvärden räddats från att gå förlorade.

Brandskadat timmer vid Setras sågverk i Färila.
Brandskadat timmer vid Setras sågverk i Färila. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Efter skogsbränderna sommaren 2018 riskerade ytterligare stora virkesvärden att gå förlorade på grund av blånad och insektsangrepp.

Målet: Leverera 35 000-40 000 kubik

I september skedde Sveaskogs första avverkning i Ängraområdet, Ljusdals kommun, och i mitten av samma månad rullade den första timmerbilen till Setras sågverk i Färila. Men nu har den allra sista timmerbilen med brandvirke rullat in på sågen.

– Målet var att leverera 35 000-40 000 kubikmeter timmer från Sveaskog till Färilasågen och det har vi klarat, berättar Roger Johansson, marknadschef i Sveaskogs marknadsområde Syd, i ett pressmeddelande.

Klenare dimensioner kvar

Roger Johansson berättar att det finns brandskadad skog kvar som inte har huggits och som kommer att behöva tas ner i ett senare skede för att marken ska kunna återbeskogas. Det handlar om klenare dimensioner med en så liten timmerandel att det kommer att bli bränsleved

– Det är inte bara vi som har genomfört detta utan även Mellanskog. Tillsammans har vi kört in 120 000 kubikmeter till Färilasågen, och vi har lyckats synka två skogsföretags leveranser till sågen så att båda går i mål i tid, säger han

Färila rundar av

Den brandskadade skogen används huvudsakligen till tre produkter: Brandtimmer, Fyråsstolpar, som är olika typer av stängselprodukter, och bränsleved. Enligt Sveaskog kommer Färilasågen nu att runda av brandsågningen under 5 - 6 veckor för att därefter vara i slagläge att såga nytt, färskt virke igen.

– Nu går vi ner i avverkningskapacitet. Det blir inte lika många skördare på plats, men vi fortsätter att hugga de klenare skogarna under vår, sommar och säkert långt in på hösten, säger Roger Johansson.

LÄS MER: Setra har börjat såga sotat timmer