Fel på träbalk orsakade takras

Det var en felaktigt monterad limträbalk som låg bakom då taket rasade in på Fiskarhedens sågverk för en månad sedan.

FOTO: MATS P. OSTELIUS

Orsaken till talkraset var alltså inte för mycket snö, utan en felaktigt monterad limträbalk som gav vika och gick av. Nu har sågverket gjort säkerhetsåtgärder vid andra balkar, skriver SVT Dalarna.

– Det har inte varit något fel på själva limträet utan det är ett förband mellan limträet som det har varit fel på, säger Magnus Larsson, vice VD.

Inte limmats

Balkarna hade helt enkelt inte limmats ihop och då håller konstruktionen bara för en fjärdedel av tyndgen som ett korrekt limmad limbalk gör.

Det var alltså inte sågverket som bar ansvaret i det här fallet, men nu väcks farhågor om att fler av dessa väldigt vanliga limträbalkar har levererats felaktiga till andra stora bygnader i landet.

Tältlösning

Nu är produktionen i gång vid Fiskarhedens sågverk, om än med några provisoriska lösningar, till exempel med ett tält över sorteringsavdelningen

– Det känns väldigt bra att vi kan leverera virke igen, säger Magnus Larsson.

När taket rasade in till delar av sorteringsavdelningen i slutet av februari fanns inga personer inne i byggnaden.

Läs mer: Takras drabbade Fiskarheden