I dag är det Internationella Skogsdagen – fira med ett quiz!

Vilken stad i världen har den största skogen skapad av människor? Hur mycket mindre risk för övervikt har barn som har tillgång till grönområden? Och hur påverkas huspriser av närhet till träd? Här kan du testa dina skogskunskaper!

Vet du hur stor betydelse träd har för miljö och människors hälsa i städer?

Lagom till Internationella Skogsdagen, i dag den 21 mars, har FAO, FN:s livsmedels- och jordbrukarorganisation, lagt ut ett quiz som belyser hur viktig skogen är för välmående, klimat och urban utveckling.

Hur mycket vet du om skog och städer? Testa dig själv här!

Sveriges skogar är unika tack vare allemansrätten. Men har du koll på reglerna som styr hur andra får använda din skog? Kontrollera dina kunskaper i Lands quiz, eller kolla vad dina grannar, barn och barnbarn kan.