Fiskare får dela på 11 miljoner

Många års kamp för äganderätten är över för de tio fiskare i Haparanda skärgård som får över 11 miljoner kronor i kompensation för intrång.

Jessica Wieslander, LRF Konsult, Per Grape, fiskare, Dan Neland, LRF Konsult, Lennart Svedlund, fiskare, Lisa Kylenfelt, LRF Konsult, Sven Danell, fiskare, Anna Skarhed, Justitiekansler, Anna Lindvall, Handläggare JK.
Jessica Wieslander, LRF Konsult, Per Grape, fiskare, Dan Neland, LRF Konsult, Lennart Svedlund, fiskare, Lisa Kylenfelt, LRF Konsult, Sven Danell, fiskare, Anna Skarhed, Justitiekansler, Anna Lindvall, Handläggare JK. FOTO: LRF KONSULT

2014 fastställde Högsta domstolen att staten var skyldig att ersätta fiskarna i Haparanda skärgård för den ekonomiska förlust som kunde ha uppkommit till följd av de fiskerestriktioner som infördes genom en förordning som begränsade fisket i Torne älvs fiskeområde.

”Domen unik”

Fiskarna har nu nått en överenskommelse om ersättning med staten genom justitiekanslern. Såväl dom som resultatet av förlikningen kan få betydelse för andra fiskare som i framtiden drabbas av restriktioner i fisket.

– Domen i högsta domstolen var unik på så sätt att det klargjordes att rätt till ersättning i vissa fall kan grunda sig direkt på grundlag när särskilda bestämmelser om ersättning saknas, säger Lisa Kylenfelt, LRF Konsult, fiskarnas juridiska ombud.

”Inte många som orkar kämpa för sin rätt så länge”

I måndags undertecknades förlikningen och tre av fiskarna var på plats i Stockholm hos Justitiekanslern. Genom alla de år som fiskarna kämpat för sin rätt har de blivit äldre, alla finns inte kvar i livet. De var tio från början.

– Det är inte många som orkar kämpa för sin rätt så länge. De som finns kvar tycker att det här är väldigt roligt och tre av dem var med i Stockholm. En av dem har fyllt 90 år och när jag frågade honom vad han ska göra när han nu äntligen fått ersättningen svarade han att han ska resa, säger Lisa Kylenfelt.