Fler fornlämningar körs sönder i skogen

Allt fler forn- och kulturlämningar skadas i samband med skogsarbete. Det visar en inventering som Skogsstyrelsen gjort. Högst är skadenivån i Södra Norrland.

FOTO: SKOGSSTYRELSEN

Var femte kulturlämning i skogen har skador som orsakats av skogsbruket enligt en uppföljning som Skogsstyrelsen gjort. Inventeringen visar också att fler lämningar skadats under 2017 jämfört med året innan. 2016 var 16 procent skadad eller grovt skadad medan motsvarande siffra 2017 var 20 procent.

– Så här kan det inte fortsätta år efter år att delar av vår historia bokstavligt talat körs sönder i skogen. Vi måste nu ha en nära dialog med aktörerna för att vända trenden. Det handlar om skogsbrukets förtroende, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.

Flest skador i Södra Norrland

Högst är skadenivån i Södra Norrland där nästan 30 procent av de inventerade lämningarna har skador. Där har nivåerna dock minskat något, medan de i Norra Norrland har ökat och ligger på 25 procent.

Minst skador finns i Svealand där nivån ligger på tio procent. I Götaland ligger nivån på 22 procent, vilket är en ökning från 15 procent 2016.

De kultur- och fornlämningar som det kan handla om är stenåldersboplatser gravar och torpruiner och största risken att de skadas är i samband med avverkning av skog och markberedning.

Att skadorna varierar mellan åren beror delvis på att skogen avverkas med ett par års mellanrum och att andelen förstörda lämningar ökar efter stora stormar när mycket arbete görs i skogen.

FOTO: SKOGSSTYRELSEN

Diskuteras flitigt i branschen

LRF Skog säger till TT att skadorna är oacceptabla och att de riktlinjer som skogsbruket tagit fram måste följas.

Linda Eriksson är skogsdirektör för branschorganisationen Skogsindustrierna. Enligt henne har avverkningsskador diskuterats flitigt inom branschen, vilket lett till gemensamma riktlinjer och målbilder för hur arbetet ska bedrivas.

– Man får ha respekt för att de tar tid att implementera. Men man tycker inte att det ska ta så lång tid. Men det är många som ska utbildas. Och sådana utbildningsinsatser tar ju tid, säger hon till TT och nämner att digitalisering och laserskanning av mark är metoder som kan underlätta för skogsbruket och minska skadorna.