Fler trädslag är en möjlighet - trots negativ etikett

Vi är nu farligt beroende av ett fåtal träslag, vilket inte minst är en risk i ett förändrat klimat, skriver Per Fornling i sin ledare.

[stor]
[stor]

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

En del av skogspolitiken påminner om det gamla Systembolaget. Från början låg butikerna i mörka gränder och på bakgator. I skyltfönstret kunde man visa kläder, skor eller andra varor. Allt utom alkoholhaltiga drycker. Det fanns en röd lampa vid disken som tändes lite slumpmässigt, då krävdes att kunden visade legitimation som bekräftade att hen hade åldern inne. Om vederbörande var en grånad man med käpp hade ingen betydelse. Det var lördagsstängt och allt såldes över disk av bistra biträden.

Med andra ord var det varken kundvänligt eller inbjudande. Man fick handla, även om det gav känslan av att begå en omoralisk handling.

Nästan lika omgärdat av begränsningar är användningen av främmande trädslag. Möjligheten finns förvisso. Är skogen inte certifierad går det till och med att odla ganska mycket poppel, sitka eller douglasgran. Men begränsningen ligger inte bara i regelverket. Lika viktigt är signalsystemet. Kundvänligheten är i nivå med en systembutik från 1960-talet.

Bara namnet förskräcker. Främmande trädslag låter som ett okänt hot. Och visst, så kan det vara, men bilden behöver nyanseras. Det är också en möjlighet, vilket blir uppenbart då vi besöker en pelarsal av poppel i mellersta Skåne. Efter 22 år är träden 29 meter höga och 30 centimeter i diameter. De snabbväxande träden har bundit väldiga mängder kol till fromma för klimatet. Och miljön är trevlig att vistas i.

Eftersom det är gammal åkermark kunde lövträden planteras utan frågetecken, men i skogen på andra sidan stenmuren tänds den röda lampan. Där gäller regelverket för främmande trädslag medan nya grödor uppmuntras på åkern. Och på ena sidan stenmuren är gödsling fullständigt naturligt, på andra sidan är det idiotstopp.

Douglasgran är en annan främmande fågel. I Tyskland ersätter den ofta vanlig gran för att gardera mot barkborreskador. Plantor från svenska plantager är på gång, om nu någon är intresserad. Då krävs nog en annan attityd till kunden.

Exemplen på möjliga trädslag är fler och det finns naturligtvis arter som bör undvikas, men faktum är att vi nu är farligt beroende av ett fåtal träslag, vilket inte minst är en risk i ett förändrat klimat. Att ändra regelverket är en sak. Det handlar minst lika mycket om rådgivning, uppmuntran och nya möjligheter.

För övrigt är Systembolaget ett lysande exempel på hur man kan förändra attityder. Precis som kunden nu får uppmuntrande förslag om olika viner borde det i skogen handla mindre om restriktioner och mer om odlarglädje.