Förädling av vildsvinskött ska öka avskjutning

Med nya sätt att förädla vildsvinskött kan vildsvinsprodukter göras mer tillgänglig på marknaden.

Med nya sätt att förädla vildsvinskött ska nya konsumenter hittas.
Med nya sätt att förädla vildsvinskött ska nya konsumenter hittas. FOTO: MOSTPHOTOS

Det är inom Jordbruksverkets landsbygdsprogram som projektet att utveckla nya viltprodukter för konsumeter ska genomföras.

Produkter mer tillgängliga

Genom mer samarbete mellan aktörer i viltvärdekedjan, som till exempel jägare, och RISE (Research Institutes of Sweden) ska vildsvinsprodukter göras mer tillgängliga på konsumentmarknaden.

Läs mer: LRF: Positivt med nya regler men det tar för lång tid

Hitta nya kunder

Projektet ska även ge exempel på hur vildsvinskött kan tas tillvara så att det gynnar hela ledet i viltvärdekedjan, från jägare till konsument. Nya, klimatsmarta, lokalproducerade livsmedel ska kunna hitta nya kundgrupper och fylla behov på marknaden.

Ökad avskjutning

Den långsiktiga tanken med projektet är att resultaten kan leda till att produktionen av vildsvinsprodukter ökar vilket i sin tur väntas leda till att fler vildsvin skjuts i Sverige.

Läs mer: Jägareförbundet: Förenkla reglerna för vildsvinskött

Minskade skador

Den nyttan skulle även komma bland annat lantbrukare till gagn, med minskade skador på mark och odlingar.

Projektet ska pågå till och med december 2018.

Läs mer: Vildsvinskött säljs på svarta marknaden