Förädling kan ge rakare och starkare reglar

Redan när granar är åtta-tio år kan man veta hur formstabilt och starkt det sågade virket kommer att bli. Det visar forskning från Skogforsk.

En studie från Skogforsk visar att förädling kan ge rakare och starkare virke.
En studie från Skogforsk visar att förädling kan ge rakare och starkare virke. FOTO: ISTOCK

Merparten av det svenska grantimret används som bygg- och konstruktionsvirke, men skeva träreglar är ett problem.

Skogforsk, Sveriges lantbruksuniversitet och Linnéuniversitetet har i ett forskningsprojekt tittat på om det är möjligt att göra trädmätningar i tidig ålder för att skaffa information om hur formstabilt och starkt virket kommer att bli.

Genetiska skillnader

Enligt forskarna spelar fibervinkeln i ett träd roll för skevheten i det sågade virket. För gran är det normala att fibervinkeln i början är vriden åt vänster och går mot ett högervridet läge.

Studien, som publicerats i European Journal of Forest Research, visar att det går att ge en bra prognos för virkets formstabilitet med mätningar på träd som bara är cirka åtta till tio år gamla. Redan då finns genetiska skillnader mellan träd som ligger kvar i vänsterläge eller bara har ändrat sig lite och träd där vinkeln går mot höger.

Forskarna menar att det här är positiva nyheter för förädlingen, eftersom det betyder att man kan mäta på unga, stående träd och få god effekt av ett genetiskt urval på virkets framtida formstabilitet.

Kan mäta hållfasthet

Studien har också tittat på hur densiteten hänger ihop genetiskt med styrkan i granvirket. Där visade det sig att densiteten korrelerade starkt genetiskt med hållfastheten och gör det redan då trädet är ungt.

Mätningar på vedprov från stamtrissor visar att redan från cirka tio års ålder är densitet ett bra mått på hållfastheten hos det kommande utsågade virket. På ett stående träd kan densiteten mätas indirekt och med den informationen kan man göra ett tidigt urval av träd med god genetik för hållfasthet.