Fordonsskatt för fyrhjulingar och skotrar

Krav på årligt skoterkort och ny fordonskatt för snöskotrar och ATV:er föreslår statlig utredning. Intäkterna ska användas för att finansiera fler allmänna skoterleder.

FOTO: MOSTPHOTOS

Den statliga utredningen har haft till uppdrag att sammanställa förslag som främjar hållbar användning av motordrivna fordon i terräng.

Man konstaterar att körning med motordrivet fordon i terräng på land, inte ingår i allemansrätten. Då det saknas annat rättsligt stöd drar utredningen slutsatsen att markägarens medgivande krävs för att få köra på annans mark.

Utredningens förslag är ökade möjligheter att styra snöskoterkörning till skoterleder i syfte att minska störningar samt skador i terrängen.

Skatt och tillsyn

Man föreslår en särskild fordonskatt om 180 kronor per år för snöskotrar och ATV:er, där intäkterna går till att finansiera fler allmänna skoterleder. Alla som vill köra på lederna måste dessutom lösa årskort för 300 kronor.

Det bör enligt utredningen också skapas en fond för underhåll av skoterleder. Tillsynen för att beivra olaglig körning i terräng ska utökas och funktionsnedsatta ska kunna få särskilt tillstånd att köra i terräng i syfte att jaga, fiska eller bedriva annat friluftsliv.

Något förbud mot snöskoterkörning utanför skoterleder föreslås inte, däremot ökad samverkan mellan myndigheter, kommuner, markägare och naturturismföretag. Detta för att skoterkörningen på sikt ska kunna kanaliseras till leder och särskilda områden.

TT