Försäkringsbolag överklagar branddom

Sex försäkringsbolag överklagar domen i mark- och miljödomstolen där Stora Enso frias från kravet på skadestånd efter skogsbranden i Västmanland 2014. Kravet på Stora Enso uppgår till runt 300 miljoner kronor.

FOTO: DANIEL MELIN

– De överklagar och har två veckor på sig att skicka in överklagan från i dag, säger försäkringsbolagens ombud advokat Johan Strömberg till Land Skogsbruk.

Gnistfrekvens

Mark- och miljööverdomstolen får nu avgöra om de gnistbildningar som bildads vid markberedning, och som startade skogsbranden, ska anses vara miljöstörande och därför leda till skadestånd enligt miljöbalken eller inte.

– Man kan jämföra med ett oljeutsläpp i vatten som är miljöstörande och som leder till skadestånd, säger Johan Strömberg.

Enligt Johan Strömberg finns det många delar i domen som det finns anledning att pröva.

– Vi anser till exempel att domstolen har gjort en felaktig bedömning av gnistfrekvens och hur potenta gnistor är att skapa brand, säger han.

Vårdslöshet

Parallellt med målet i mark- och miljööverdomstolen driver försäkringsbolagen en skadeståndsprocess i Hovrätten. Här handlar det om vårdslöshet i markberedningsarbetet, men Hovrätten har ännu inte meddelat någon dom.

– När det gäller miljöskada handlar det om strikt ansvar oavsett hur den har orsakats. Handlar det om vårdslöshet tas hänsyn till om man har vidtagit tillräckliga försiktighetsåtgärder eller inte, säger Johan Strömberg.

De sex försäkringsbolag som kräver skadestånd av Stora Enso är Dalarnas Försäkringsbolag, Länsförsäkringar Bergslagen, Dina Försäkringar Mälardalen, Dina Försäkringar Västra Hälsingland Dalarna, Tre Kronor och Folksam.

LÄS OCKSÅ: Stora Enso frias för skogsbranden

Västmanlandsbrandens orsak fortfarande oklar

Ur Brandvakten: Kan det hända igen? O ja.