Forskare i ny studie av skogsvårdslagen

En ny studie ska undersöka hur rättsläget för skogsanvändande kan förtydligas – vilket förhoppningsvis kan leda till mer förutsägbarhet för både skogsägare och andra intressenter.

FOTO: MOSTPHOTOS

I ett nytt forskningsprojekt vid Umeå Universitet ska forskaren Malin Brännström titta närmare på skogsvårdslagen och avvägningen mellan olika intressen för skogen.

Flera rättigheter på samma mark

I hennes tidigare studie – ”Skogsbruk och renskötsel på samma mark: En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten” – undersökte hon hur två parallella rättigheterna till en mark fungerar tillsammans – rätten för skogsägare att avverka skog och rätten för renskötare att använda marken till sina renar. Hon beskrev då rättsläget och förhållandet mellan dessa rättigheter.

Förtydliga rättsläget

Nu djurdyker hon ännu djupare i skogsvårdslagen för att försöka bidra till ett tydligare rättsläge.

- Klarare rättsläge brukar leda till mindre konflikter, och det är väl förhoppningen även i det här fallet, säger Brännström till Sveriges Radio Sapmi.

”Stora problem med skogslagsstiftningen”

Malin Brännström ser att det i dag finns stora problem med skogslagsstiftningen på grund av att den inte förändrats i samma takt som samhället har förändrats och i takt med att nya faktorer som påverkar skogsbruket tillkommit, så som en större klimatdiskussion och att skyddet för ägandet har stärkts.

- Det finns en otydlighet i lagstiftningen hur äganderätten ser ut i förhållande till olika skyddsvärden och det här har tillspetsats ännu mer genom att egendomsskyddet, alltså skyddet för ägandet stärkts, säger hon.

Ska förtydliga hur skogen ska användas

Syftet med studien är att peka ut vad som ska skyddas, hur skogen ska användas och hur det ska förtydligas för att göra det mer förutsägbart för både skogsägare och andra intressenter.

Förhoppningsvis kan resultatet bidra till minskade intressekonflikter och färre domstolsprocesser om hur skog ska brukas, enligt Malin Brännström.

LÄS OCKSÅ: Debatt: ”Ett fungerande skogsbruk kräver en stark äganderätt”

LÄS OCKSÅ: PREMIUM: Krönika - ”Vem äger frågan om skogen?”