Forskning utvecklar skogsnäringen

Vi kan nu bygga höga hus i trä, framställa nya biobaserade material, och utveckla effektiva processer för att återvinna textil. Detta är områden där nya forskningsresultat tillämpats i skogsindustrin och skapat förutsättningar för nya framgångsrika affärer. Det skriverTorgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna.

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna.
Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Skogsnäringen har stor potential att utvecklas om vi tar de möjligheter forskningen erbjuder. Och tack vare produktiva skogar och produkter från skogen kan vi dessutom minska användningen av olja, kol och andra fossila råvaror.

Jag jobbar som forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna. Jag upptäckte träets möjligheter efter att som ung ha seglat många sjömil i en äldre träbåt av modellen Mälar 25. Efter att ha läst träteknologi på KTH fortsatte jag med forskarstudier och fick direkt jobb i skogsindustrin. Jag trivdes från första stund i en industri som kändes familjär. Senare blev det forskningsfrågor på Korsnäs i Gävle och på Innventia.

I mitten av januari arrangerade Skogsindustrierna Forskningsagendans dag, som en manifestation för skogsnäringens möjligheter. Forskningsagendan beskriver den forskning och utveckling som är en förutsättning för fortsatt konkurrenskraft och för omställningen till ett fossilfritt välfärdssamhälle med en långsiktigt hållbar konsumtion.

Vi behöver satsa mer på forskning för att öka tillväxten i hållbart brukad skog, utveckla industrins befintliga processer och produkter, och skapa förutsättningar för att utveckla nya biobaserade material och produkter. Vi behöver också bygga mer i trä och öka det industriella träbyggandet.

Strax före jul presenterade regeringen sin forskningsproposition som innehåller satsningar på bioekonomin i stort, men det behövs mer riktade medel till vår industri som står beredd att satsa. Utvecklingen av höga hus i trä är ett bra exempel där industrin satsat, där forskning och utveckling utgjort grunden, och där resultaten nu används i praktiken. Alltfler upptäcker klimatfördelar med att bygga i trä och vi ser nu fler trähus växa fram i städerna.

Det pågår en bred utveckling inom den skogsindustriella forskningen. Satsningar på forskning lägger grunden för skogsnäringens framtida lönsamma affärer. Jag är glad att som krönikör här i Land Skogsbruk få möjlighet att berätta mer om den spännande utvecklingen och dela fler goda exempel.

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna

LÄS MER: Kungens arrendeskog hårt drabbad av granbarkborre

LÄS MER: ”Jag skulle haft en mycket större tjänsteinkomst”