Förslag: Låt en enda myndighet sköta älgförvaltningen

Skogsnäringen vill ha en myndighet som tar helhetsgreppet för älgförvaltningen i stället för 21 myndigheter som det är i dag.

Ola Kårén, skogsvård, SCA Skog, SCA Forest Products.
Ola Kårén, skogsvård, SCA Skog, SCA Forest Products. FOTO: UNDEFINED

– Vårt förslag är att Skogsstyrelsen blir den myndigheten. Vi upplever problem med att det är 21 länsstyrelser som ska ha ansvaret för älgförvaltningen. Det är Skogsstyrelsen som har hand om andra frågor som berörs av älgförvaltningen, till exempel betesskadesinventeringarna, säger Ola Kårén, skogsvårdschef på SCA.

Flera skarpa förslag

Ola Kårén är ordförande i den arbetsgrupp i Skogsstyrelsens samverkansprojekt för skogsproduktion som kommit med förslag på åtgärder för att minska skador på skog. Skadorna från vilt dominerar i rapporten och gruppen kommer med flera skarpa förslag, främst vad gäller älgförvaltningen.

– Lyckas man inte med det som vår arbetsgrupp har diskuterat så är de andra gruppernas förslag bortkastade. Vi måste få bukt med betesskadorna, annars är inte skogsnäringen beredd att satsa på produktionshöjande åtgärder. Dessutom har viltstammarna en stark negativ effekt på biologisk mångfald, genom att trädslag som rönn och sälg inte kan etablera sig, säger Ola Kårén,

Läs mer: Överklagade minskad avskjutning – fick rätt

Målet utifrån skadenivåer

Arbetsgruppen tycker att grundtanken i älgförvaltningen är bra, men anser inte att dagens viltförvaltning fungerar som den var tänkt ur ett skogligt perspektiv. Enligt älgförvaltningen ska beslut i högre grad vara faktabaserade.

Men arbetsgruppens uppfattning är att dagens älgförvaltning styrs av för mycket bedömningar och schabloner. Avskjutningsmålet borde bestämmas utifrån skadenivåer, inte från en skattad älgstam skriver man.

Bättre faktaunderlag

Arbetsgruppen vill också ha bättre faktaunderlag - betesskadesinventeringar (Äbin) som Skogsstyrelsen ansvarar för och som samhället ska bekosta. Man anser att det bör vara krav på att alla jaktlag rapporterar in all avskjutning av allt klövvilt och rapporterar viltobs till älgförvaltningsområdena.

– Detta är nödvändigt för att vi ska få en faktabaserad förvaltning, säger Ola Kårén.

Läs mer: Stor ökning av rådjursbetad tallplant

Fakta: Förslag om älgförvaltningen

En myndighet, arbetsgruppen föreslår Skogsstyrelsen, som tar helhetsgreppet om älgförvaltningen.

Skogsstyrelsen ska årligen ta fram fakta om rådande skadenivåer inom alla älgförvaltningsområden.

Skogsstyrelsen bör ansvara och godkänna skyddsjakt på arter som gör skada på skog.

Älgförvaltningsplaner ska bara göras på ÄFO nivå (älgförvaltningsområde)

Fri kalvjakt i hela landet.

Enhetliga fällavgifter i hela landet.

Allmän jakttid på kronhjort.