Första svenska douglasfröna skördade

De första fröna av douglasgran från svenska fröplantager är nu skördade. Från och med 2021 räknar Södra skogsplantor med att kunna leverera de första täckrotsplantorna till skogsägare som vill vara pionjärer.

Från och med 2021 räknar Södra Skogsplantor med att kunna sälja plantor av douglasgran från egna frön.
Från och med 2021 räknar Södra Skogsplantor med att kunna sälja plantor av douglasgran från egna frön. FOTO: GÖRAN ÖRLANDER

– Det är roligt och spännande att kunna erbjuda douglasgran med frö från våra egna plantager, säger Johan Jonsson, chef för Södra plantager.

Det är på fröplantagen Gåtebo på Öland som föräldraträden finns. De är hämtade från olika platser i södra Sverige och planterades för cirka tio år sedan. I våras blommade de rejält och i augusti-september var kottarna mogna och kunde plockas.

– Vi måste plocka dem direkt när de mognar. Douglasgranen släpper fröna väldigt tidigt på hösten, säger Johan Jonsson.

Det blev några hektiska dagar för att hinna plocka kottarna. Efter plockningen kördes kottarna till Svenska Skogsplantors fröstation i Lagan för klängning och torkning. Sedan ska fröna vidare till Södras plantskola i Falkenberg för att drivas upp till plantor, täckrot och eventuellt också Plug+1.

– Douglasgran är frostkänslig och eventuellt kan det bli så att vi tar en del täckrot till Danmark och där driver upp dem till Plug+1. Genom att ha två sorters plantor sprider vi riskerna, säger Johan Jonsson.

De första täckrotsplantorna beräknas vara färdiga att plantera säsongen 2021, Plug+1-plantorna kommer att vara klara 2022.

– Det gäller att vara med nu om man vill vara bland de första skogsägarna att plantera douglasgran från svenska frön, säger Johan Jonsson.

Douglasgranen har hittills planterats i mycket liten utsträckning i Sverige. Men i takt med att klimatet förändras kommer det att behövas andra trädslag som komplement till våra egna barrträd tall och gran. Douglasgranen är ett av de mest intressanta alternativen, den anses kunna växa bra i ett förändrat klimat.

Bo Karlsson, Skogforsk.
Bo Karlsson, Skogforsk. FOTO: SKOGFORSK

– Vi har haft två alternativ till våra egna barrträd, lärk samt sitka. Douglasgranen kan mycket väl bli ett tredje alternativ. Det är ett trädslag som ger ett virke med fantastiska kvaliteter. Det är också ett trädslag där man kan hålla bestånden längre och de blir stormfasta med åren, säger Johan Jonsson.

Men problemen finns, douglasgranen är mycket frostkänslig i plantstadiet och dessutom är det ett viltbegärligt trädslag som kräver viltskyddsbehandling.

De odlingsförsök som hittills gjorts visar att om man använder sig av tillräckligt härdiga provenienser är det stor möjlighet att få fram ett bestånd med douglasgran i södra Sverige. Försök har gjorts på 13 platser i södra Sverige där plantor av sju olika provenienser har använts, tre inlandsprovenienser, fyra kustprovenienser. Plantorna har satts tillsammans med gran eller lärk som har fungerat som skärm och skydd mot frosten. Det finns också försök där douglasgran planterats som ensamt trädslag.

De första skördarna från Södras fröplantage Gåtebo på Öland och Svenska Skogsplantors fröplantage Slogstorp i Skåne bygger på föräldraträd som har testats av Skogforsk. Träden är utvalda i svenska bestånd och utvalda för att ge god överlevnad, hög tillväxt och god kvalitet.

– Mycket talar för att vi nu har ett bra förädlat material som passar svenska förhållanden. Men det är fortfarande ett riskprojekt för den skogsägare som väljer att pröva douglasgran, säger Bo Karlsson, som leder skogsträdsförädlingen vid Skogforsk.

Det blev några hektiska dagar för att hinna plocka kottarna, då doulasgranen släpper fröna tidigt på helgen.
Det blev några hektiska dagar för att hinna plocka kottarna, då doulasgranen släpper fröna tidigt på helgen. FOTO: GÖRAN ÖRLANDER

Varken bransch eller forskning slår på trummorna för storskalig användning av douglasgran. Försöken fortsätter och det finns mycket kunskap kvar att hämta.

– Men det vi gör är så nära regelboken för introduktion av ett nytt trädslag som man kan komma. Målet är att ha ett odlingssäkert plantmaterial om vi måste använda nya trädslag i större utsträckning i ett framtida klimat, säger Bo Karlsson.

LÄS MER: Pär Fornling: ”Fler trädslag en möjlighet, inte ett hot”