Fråga experten: ”Får jag uppskov med kapitalvinsten?”

Jag har under 2019 sålt en skogsfastighet med 800 000 kronor i vinst. Samtidigt har jag under året köpt en ny skogsfastighet för 2 miljoner kronor. Ska jag betala kapitalvinstskatt på de 800 000 kronorna eller förs detta över till den nya fastigheten?

Vibeke Alstad, LRF Konsult, svarar på läsarfrågor rörande skogsekonomi.
Vibeke Alstad, LRF Konsult, svarar på läsarfrågor rörande skogsekonomi. FOTO: ISTOCK/LRF KONSULT

Svar: När man säljer en skogsfastighet deklarerar man försäljningen på blankett K7, i ditt fall blir vinsten 800 000 kronor. 90 procent av vinsten beskattas i inkomstslaget kapital, eftersom skatten där är 30 procent blir effektiv skatt på din vinst 27 procent.

När man säljer en privatbostad så finns möjlighet att begära uppskov med beskattning av vinsten och så att säga flytta med den till nästa bostad. Men den möjligheten saknas för näringsfastigheter som till exempel skogsfastigheter.

I vissa fall kan man ta med sig vinsten till en ny fastighet via reglerna om ersättningsfond. En ersättningsfond kan man sätta av vinsten till om man sålt under tvång, till exempel om marken lösts in för ett vägbygge eller vid bildandet av ett naturreservat.

Som säljare kan man också få sätta av vinsten till en ersättningsfond om försäljningen varit ett led i en förbättrad fastighetsstruktur.

Men i de allra flesta fall så måste du alltså betala skatt på vinsten även om du köpt en ny fastighet.

Vibeke Alstad,

Ekonom, LRF Konsult

LÄS MER: ”Varför ska jag skicka in min fastighetstaxering? (LRF Premium)