Fråga experten: ”Varför ska jag skicka in min fastighetstaxering?”

Jag har fått ett taxeringsförslag inför det nya taxeringsvärdet som ska börja gälla 2020. När jag kollade uppgifterna för min skogsmark så ser jag att de inte stämmer med skogsbruksplanen. Ska jag skicka in korrekta uppgifter och varför i så fall? Jag betalar ju ingen fastighetsavgift för skogen?

Svar: Ja, det tycker jag att du ska göra, särskilt om du har en relativt ny skogsbruksplan och därmed bra uppgifter om ditt virkesförråd. Skatteverket utgår alltid ifrån de tidigare uppgifterna och lägger på tillväxt, men eftersom de inte vet hur mycket som avverkats måste man själv ange det. Annars blir virkesförrådet högre och högre för varje taxering.

Taxeringsvärdet (förutom delvärden för bostad och tomt) ligger inte till grund för någon skatt eller avgift och man är inte heller skyldig att skicka in uppgifter till Skatteverket. Detta har medfört att taxeringsvärdet ibland speglar fastighetens verkliga värde dåligt vilket kan ställa till problem den dagen fastigheten ska byta ägare.

Om taxeringsvärdet är högre än marknadsvärdet får en köpare av en fastighet betala stämpelskatt på taxeringsvärdet i stället för köpeskillingen vilket för många köpare blir en obehaglig upplevelse.

Om fastigheten istället överlåts inom familjen som gåva, så kan vederlaget jämföras med det taxeringsvärde som skulle ha åsatts vid en korrekt taxering istället för det värde som de felaktiga uppgifterna gett. Gåvan kan alltså i efterhand visa sig bli ett köp om fastighetens taxeringsvärde är för högt.

Alla fastigheter i Sverige som har taxeringsvärde deklareras var tredje år. Varannan gång är det allmän fastighetstaxering, som är mer omfattande, och varannan gång är det förenklad fastighetstaxering.

För lantbruksfastigheter hölls allmän fastighetstaxering 2017 och nu i höst skickas det ut blanketter inför den förenklade fastighetstaxeringen 2020. Vid dessa taxeringar skickas blanketter ut till samtliga fastigheter, många får ett färdigt förslag att ta ställning till.

Skatteverket har en e-tjänst där man både kan beräkna sitt taxeringsvärde och lämna in sin fastighetsdeklaration. Senast den 1 november ska deklarationen vara inlämnad. Det nya taxeringsvärdet gäller från den 1 januari 2020 även om besluten skickas ut först till sommaren.

Vibeke Alstad,

Ekonom, LRF Konsult

LÄS MER: Fråga experten: ”Måste jag ta upp sparat underskott?”