Framtidsfrö ökar tillväxt och klimattålighet

undefined

Honblommorna skyddades mot främmande pollen, och kottarna mot skadeinsekter.
Honblommorna skyddades mot främmande pollen, och kottarna mot skadeinsekter. FOTO: SÖDRA

Skogforsk har hjälpt Södra att identifiera föräldraträd med det bästa avelsvärdet i Södras plantage. Pollen har även tagits från Skogforsks klonala arkiv för att göra en optimal pollenblandning.

– Alla föräldrar är fälttestade och egenskaper vi valt är bra tillväxt, rakhet och att de inte har fått frostskador. En del har även testvärden på densitet, säger Bo Karlsson, stationschef för Förädling syd på Skogforsk.

Testerna är gjorda på fyra olika lokaler för att säkerställa resultatet.

Framtidsfrön

I fröprojektet har honblommorna skyddats med plastpåsar för att undvika okontrollerad pollinering. Även kottarna har skyddats för att undvika insektsangrepp.

Under oktober skördade Södra 70 000 frön från den kontrollerade korsningen.

– Det här är de bästa fröna som går att få, vi har stenkoll. De motsvarar ungefär de frön vi kommer att ha om 2040.

LÄS MER: Första svenska douglasfröna skördade

Bo Karlsson leder Skogforsks program Förädling Syd och forskningsstationen i Ekebo.
Bo Karlsson leder Skogforsks program Förädling Syd och forskningsstationen i Ekebo. FOTO: SKOGFORSK

Miljoner smarta sticklingar

Södra kommer att starta produktionen av plantor från fröna under våren 2020, som man sedan tar sticklingar från. Beräkningen är att man ska kunna producera och sälja 1 till 2 miljoner sticklingar om några år.

Målet är att plantorna ska ge träd med ungefär 30 procent högre tillväxt, som dessutom är både friskare och mer motståndskraftiga.

Viktigt mål för tillväxt

Projektet är ett viktigt delmål för att nå hållbarhetsmålet om 20 procent ökad tillväxt i skogen 2050.

”Vi måste se till så att skogarna växer bra och i det arbetet är ett friskt odlingsmaterial anpassat till klimatförändringarna helt avgörande. Att lyckas med detta är en kärnfråga för hela Södra och viktig för hela det svenska skogsbruket”, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra i en kommentar till projektet.