Från stock till färdigt hus i samma fabrik

På det tyska, familjeägda sågverket Ludwig Züfle Holzwerk förädlas timret till färdiga träbyggnader. Men omsättning och lönsamhet är en hemlighet.

Sågverksägaren Axel Züfle diskuterar timmerdiametrar med Leonard Jansson, skogsägare i Uppsala. Stocken på bilden är lärk.
Sågverksägaren Axel Züfle diskuterar timmerdiametrar med Leonard Jansson, skogsägare i Uppsala. Stocken på bilden är lärk. FOTO: MATS P OSTELIUS

I samband med Land Skogsbruks läsarresa till Tyskland i april besöktes bland annat sågverks- och träförädlingsföretaget Ludwig Züfle Holzwerk i Baiersbronn.

Hög förädlingsgrad

Familjeföretaget bedriver en långtgående vidareförädling av grovt timmer av douglas, lärk och tall. Timret, som sågas i en äldre ramsåg, torkas, hyvlas, kapas och sätts in som råvara i den egna tillverkningen av bland annat carportar, småstugor, paviljonger och hela villor. Kvalitetssorteringen görs efter hyvling, inte i ett justerverk direkt efter torkning, vilket är normalt i sågverksproduktion.

Höga priser

För timret betalas 800-1100 svenska kronor per kubikmeter "på sågplan". Även skandinaviska barrträvaror, och sågad vara av sibirisk lärk, används som råvara, berättar företagets ägare och VD, Axel Züfle. Han vill dock inte svara på resenärernas frågor om företagets omsättning och lönsamhet.

– Det frågar man inte om i Tyskland, säger han med glimten i ögat.

LÄS MER: Förädling kan ge rakare och starkare reglar