Girjas sameby får rätt i hovrätten

Nyttjanderätten går före äganderätten i fjällområdet Girjas i Norrbotten. Det stod klart när hovrättsdomen i det uppmärksammade Girjasmålet meddelades i dag.

FOTO: MOSTPHOTOS

Tvisten mellan staten och Girjas sameby om vem som äger rätten att jaga och fiska i fjällområdet Girjas i Norrbotten har pågått sedan 2009. I dag meddelade Hovrätten att de ger samebyn rätt att bestämma över jakten och fisket i byns fjällområde, däremot är det inte frågan en ensamrätt.

– Vi vann! Vi fick rätt i hovrätten och det känns fantastiskt, men de som förstår sig på juridik säger att det blir en överklagan, säger Matti Berg, Girjas samebys ordförande till SVT Nyheter.

I och med domen åläggs staten att betala rättegångskostnaderna och ersätta Girjas sameby med drygt 4 miljoner kronor.

Mer komplicerat domslut

I juli 2015 slog tingsrätten i Gällivare fast att samebyn är de som har jakt- och fiskerätten i området trots att staten äger marken och nu konstaterar alltså även hovrätten att samebyn har rätt till området. Men hovrättens dom är inte lika rak och enkelt formulerad som tingsrättens dom var. Hovrätten ogillar Girjas samebys yrkande om rätt att utan statens samtycke upplåta rätt till jakt efter småvilt och rätt till fiske inom samebyns område.

Motiveringen till samernas rätt att nyttja området är att de använt sig av området i närmare 1000 år och att de därmed har rätt att fortsätta med det enligt det som juridiskt kallas ”urminnes hävd”.

Kan bli överklagat

Justitiekansler Anna Skarhed sa inför domen att staten kommer att överklaga domen om man anser att man inte fått tillräckligt svar på de frågor som fallet gäller.

– Det beror helt på hur domen ser ut. Det viktiga är ju att få svar på frågorna som är korrekt juridiskt och det kan vara så att hovrättens dom i så fall ger de svaren och då saknas det skäl för staten att gå vidare. Men det kan också vara så att precis som det gällde i tingsrätten att det finns anledning att få ytterligare prövning. Men då ska man ha klart för sig att Högsta domstolen inte kommer att ta upp det här målet om de inte anser att det inte finns sådana frågor som är prejudikatvärda, alltså sådant värde att de ska prövas av HD, sa Anna Skarhed till Sveriges Radio Västerbotten inför domslutet.

Domen kan ses som principiellt viktig för att klargöra vad som gäller i fall där äganderätten står emot nyttjanderätten.

LÄS BAKGRUNDEN: I dag fortsätter Girjasmålet – avgörandet kommer bli vägledande