Girjas sameby överklagar domen till Högsta domstolen

Girjas sameby överklagar domen angående rätten till fiske och jakt i fjällområdet Girjas i Norrbottens län till Högsta Domstolen.

Den 23 januari meddelade Hovrätten sin dom i Girjasfallet. De gav samebyn rätt att bestämma över jakten och fisket i byns fjällområde, däremot ansåg de inte att det var frågan en ensamrätt.

LÄS OCKSÅ: Girjas sameby får rätt i hovrätten

Måste samråda

Beslutet sågs till en början som en seger för samebyn. Men domen är komplicerad och även om staten förlorat när det gäller äganderätten så har inte samebyn vunnit rätten till jakten och fiske utan att samråda med staten.

Därför väljer nu Girjas att överklaga domen till Högsta Domstolen.

- Det finns orsaker till överklagan. Domen säger att vi inte har rätt att upplåta jakt- och fiske utan att samråda med staten. Då är vi tillbaka någonstans i år 1886, första renbeteslagen, vi har rätten men får inte förvalta den, vår egen rättighet, säger samebyns ordförande Matti Berg till Sveriges Radio Sapmi om varför de väljer att överklaga.

Kan bli vägledande

Tvisten mellan staten och Girjas sameby om vem som äger rätten att jaga och fiska i fjällområdet Girjas i Norrbotten har pågått sedan 2009.

Domen i högsta domstolen blir ett principiellt viktigt beslut då det klargör om nyttjanderätten eller äganderätten över marken väger tyngst.

LÄS OCKSÅ: I dag fortsätter Girjasmålet