Glöm inte elcykeln, miljöministern

Det är högst sannolikt att mängden elcyklar kommer att öka i naturen och därmed även skadorna och störningar samt konflikter med andra friluftsutövare, skriver Palle Borgström, förbundsordförande LRF och Ida Nyberg, LRF:s expert i terrängkörningsutredningen.

Terränggående elcyklar kan bli ett problem, tror debattörerna.
Terränggående elcyklar kan bli ett problem, tror debattörerna.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

LRF är djupt engagerat i den nu pågående statliga utredningen om terrängkörning. Syftet med utredningen är att föreslå en ny lag som begränsar skador och störningar från terrängfordon, till exempel snöskotrar, fyrhjulingar och motocross. Vår uppfattning är att utredningen löper på bra, och vi ser med tillförsikt fram emot utredningens förslag.

Men ett växande problem som hamnat utanför utredningen är terränggående elcyklar, som orsakar skador i skog och mark. Elcykeln har en hjälpmotor som gör är att alltfler tar sig längre ut i naturen och till mer otillgängliga områden. Dessa cyklar är dessutom generellt tyngre och kraftigare vilket medför en ökad påverkan på mark och vegetation.

Vid en sökning på ”elcykel terräng” med valfri sökmotor, återfinns ett obegränsat antal med elcyklar som utformats för turer i terrängen och med ett utseende som alltmer liknar en motocrosscykel. Utvecklingen av terränggående elcyklar är troligtvis fortfarande i sin linda och mycket förväntas ske inom den närmsta tiden. Högst sannolikt kommer mängden elcyklar öka i naturen och därigenom ökar också skadorna och störningar samt konflikter med andra friluftsutövare.

Problematiken är i korthet att allemansrätten inte omfattar motoriserade fordon såsom elcyklar. Men lagen om vägtrafikdefinitioner definierar elcyklar som ”vanliga cyklar” och konsekvensen blir att elcyklar hamnar utanför terrängkörningslagen. Detta är så otydligt att ingen kan förväntas förstå det. En typisk gråzon helt enkelt. Vi anser att elcyklar måste omfattas av en framtida terrängkörningslag.

Det här är ett problem som behöver lösas. LRF och flera andra organisationer och myndigheter har tagit upp det med utredaren i terrängkörningsutredningen. Han har dock tydliggjort att problematiken med elcyklar inte kommer att hanteras om han inte får nya direktiv från miljöministern.

Vi är säkra på att regelverket för terrängkörning omgående kommer att bli omodernt ifall inte gråzonen kring elcyklarna också hanteras av den pågående utredningen.

Därför har LRF tillsammans med Svenskt Friluftsliv, Svenska Samernas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet skickat en hemställan till regeringen med önskan om tilläggsdirektiv för att även kunna behandla elcyklar i sitt utredningsarbete. Vi vet också att Naturvårdsverket gjort detsamma.

Avslutningsvis vill vi betona att vi inte har något emot att elcykeln framförs på vägar och i städer. Det är elcykeln i terrängen som behöver hanteras. Uppslutningen är stor i frågan. Vi hoppas verkligen regeringen ser behovet att ta hand om denna problematik nu; innan den eskalerat med mer skador och störningar som följd.

Palle Borgström

Förbundsordförande LRF

Ida Nyberg

LRFs expert i terrängkörningsutredningen