Goda tider för Stora Enso

Stora Enso slog marknadens förväntningar och redovisade ett rörelseresultat på över 2,8 miljarder kronor för det tredje kvartalet.

Karl-Henrik Sundström, koncernchef Stora Enso.
Karl-Henrik Sundström, koncernchef Stora Enso. FOTO: JOHANNA NORIN

Det går bra för Stora Enso, omsättningen har ökat och var motsvarande 24 miljarder kronor tredje kvartalet, och rörelseresultatet ökade till 2,8 miljarder.

Plastersättning

Stora Enso förväntar sig att de goda tiderna står sig i vart fall året ut. Och bolaget informerade i dag, onsdag, om två investeringar på motsvarande 900 miljoner kronor i två finska massabruk.

Bruket i Enocell ställs om till produktion av dissolvingmassa som används till textil. Och bruket i Imatra ska öka produktionen och satsa på MFC-massa som kan ersätta plast.

”Uppåtgående trend”

Affärsområdet Wood Products, där sågverken ingår har en rörelsemarginal på 7 procent – det bästa för ett tredje kvartal på 10 år.

– Vi har sett en uppåtgående trend för kostnaden för virke, men det är ingen dramatiskt förändring, det är en liten förändring, säger koncernchefen Karl-Henrik Sundström på en direkt fråga från Land Skogsbruk.

– Högre virkeskostnader, men det kompenserades mer än väl av högre försäljningspriser och högre volymer, så den goda prestationen fortsätter, säger Seppo Parvi, finansdirektör på Stora Enso, apropå resultatet för Wood products.