Granens styrka analyseras

Forskare har kartlagt en viktig beståndsdel i trä. Den är bland annat viktig för hur trädets styrka är uppbyggd och kan även en ge mer kunskap om tillverkning av biobränsle från trä.

Trä består till stora delar av cellulosafibrer, lignin och hemicellulosa. Nu har forskare vid bland annat KTH identifierat ett återkommande mönster hos ett ämne i granen som påverkar samspelet mellan beståndsdelarna. De har tittat på en typ av hemicellolosa som heter xylan, som förekommer i barrträdens cellväggar.

– Vi har identifierat regelbundna och återkommande molekylära mönster i xylan från gran som har stor inverkan för samspelet mellan xylan, cellulosa och lignin, säger Jennie Berglund i ett pressmeddelande från KTH.

Kan påverka tillverkning av biobränslen

Samspelet förklarar varför trä kan vara så starkt som det är och att granar kan vara så höga som de är, menar hon. Hon påpekar också att den nya kunskapen om de molekylära mönstren i xylan kan påverka hur tillverkningen av biobränslen baserade på trä går till.

– Eftersom kunskaperna visar hur biomassa baserat på trä generellt kan brytas ner på enzymväg för att släppa ifrån sig sockerarter som i sin tur kan fermenteras till att bli biobränslen.