”Hälften till skogsägaren är rimligt”

Förr gällde att skogsägaren skulle ha halva massapriset för sitt virke, men nu är skogens andel under 25 procent, skriver Lars Näsholm, skogsbrukare i Styrnäs, i ett debattinlägg.

FOTO: GUNILLA JARLID

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Likt självspäkande fakirer levererar Sveriges skogsägare sittvirke för rekordlåga priser till massaindustrin. Jag har själv varit verksam i skogen i över 50 år och även haft insyn i prissättningen av virket fram till 1990. En tumregel var att halva massapriset skulle skogsägaren ha för sitt virke. Nu är skogens andel under 25 procent.

Dessutom får industrin hela sitt energibehov helt gratis genom att elda barken som förr var en avfallsprodukt. Biprodukten tallolja som förr användes som bränsle i processen, blir nu över och säljs som förnybart drivmedel. Bara intäkterna på oljan täcker lönerna för en massafabrik.

Priset på en kubikmeter massaved är nu samma som år 1990. Det året köpte jag aktier i SCA för 10 000 kronor. Nu är dessa värda 162 000 kronor och dessutom har jag fått utdelning varje år.

Skogsindustrin har med hjälp av import av betydligt dyrare massaved, pressat priserna på vår vedråvara. Skogsarbetarna med sina maskiner sliter hårt i den meterdjupa snön här i Ångermanland. Ingen skogsmaskinsägare får lönsamhet på sin verksamhet.

Vi behöver en skogens Christer Gardell till hjälp för att synliggöra mervärdena av vår lokalodlade, förnybara råvara. Med dagens låga virkespriser kan vi ej försörja industrin.

Hälften till skogen är ett rimligt krav!

Lars Näsholm

Skogsbrukare, Styrnäs