”Håll dörren mot omvärlden öppen”

Arbetskraftsinvandring behövs i en mängd olika branscher. Det är ett av många skäl till varför dörren måste hållas öppen mot omvärlden. Lika viktigt är att människor som kommer till Sverige för att jobba, också får göra det under acceptabla villkor. Det skriver Anna Stjernström i veckans krönika.

Anna Stjernströn, krönikör i Land Skogsbruk.
Anna Stjernströn, krönikör i Land Skogsbruk. FOTO: MARIE BIRKL

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Från skogen lyfts mer eller mindre varje säsong avskräckande exempel på hur utländsk arbetskraft behandlats allt annat än väl. När bärplockare blir lurade, skuldsatta, utblottade, tyngda under helt orimliga plockningskrav, då har någonting förstås gått väldigt fel. Sådana fel måste ett ansvarsfullt samhälle ta itu med.

Men det gäller att inte blanda ihop korten i den här politiska debatten. Det är inte arbetstagarna eller arbetskraftsinvandringen som är felet, utan de oseriösa och omoraliska arbetsgivarna. De som seglar under ansvarsradarn genom att hitta kryphål i lagen eller som helt sonika ignorerar de avtal och regelverk som finns, som betalar för lite eller inte alls.

Svenska arbetsmiljöregler gäller för alla som arbetar i Sverige, även när jobbet som utförs är bärplockning, plantsättning eller röjning.

Som sommarjobb betraktat var få av de betalda jobb jag hade i min ungdom så karaktärsdanande som plantsättningen. För en ungdom boende mitt i skogen var få jobb heller så givna som just plantsättningen. Det har förändrats.

På senare år har det blivit allt vanligare att entreprenadfirmor med hjälp av utländsk arbetskraft sköter plantsättningen. På sina håll kan man möta viss förargelse över att ”svenska ungdomar” därmed har blivit av med sina sommarjobb. Men det är återigen att blanda ihop korten.

Utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden är en matchningsprocess som helt enkelt inte kan reduceras ner till oinformerade påståenden om att ”utlänningar tar jobben” från arbetslösa svenskar. För det är naturligtvis en grov och missledande förenkling av situationen, även då det kommer till skogsplantering. Förklaringar är snarare att planteringssäsongen för det första på många håll i landet inte längre sammanfaller med skolloven. På platser där det är möjligt, är rådet att plantera innan midsommar.

För det andra, att kompetensen hos ett gäng rutinerade plantsättare att effektivt och korrekt lägga grunden till framtidens skogar är nog så konkurrensavgörande som antal öre per plant. Konkurrensen handlar alltså inte nödvändigtvis om lägre ersättning utan möjligen om bättre utförande. Det är kort och gott inte en fråga om arbetskraftsinvandring eller inte, utan en fråga om vem som sätter mest och bäst.

I den konkurrensen är alla välkomna att vara med och spänna musklerna, helt oavsett både ålder och härkomst.

Anna Stjernström,

Skogsägare och historiker

LÄS MER: Anna Stjernström: ”Förnuft och ansvarskänsla borde räcka”