Hållbar skogsforskning för 58 miljoner kronor

Stiftelsen Mistra utlyser 58 miljoner till forskningsprogram som är inriktade på bioekonomi inom skogsbruket.

FOTO: ISTOCK/PRESSBILD

Mistra, Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning, vill genom medlen stimulera framväxten av ny forskning inom bioekonomi och hållbarhet.

Inriktas mot hållbarhet

Inriktningen är framför allt hållbar utveckling samt effektivisering av användningen av resurser över hela produktlivscykeln.

– En ökad användning av biomassa är en tänkbar väg bort från oljeekonomin, men för att det ska bli verklighet krävs både mer kunskap, ny teknik och en smartare användning av skogens resurser, säger Åke Iverfeldt, Mistras vd, i ett pressmeddelande.

Mer förnyelsebart

Forskningsområden inom programmet är dels nya och traditionella produkter från förnyelsebara råvaror, dels digitalisering av skogsbrukets värdekedjor från råvaror till produkter och tjänster, dels cirkularitet och hållbarhet

Maximalt handlar det om 58 miljoner kronor, där Mistra bidrar med högst 70 procent av den sammanlagda budgeten, vilket innebär att förväntad högsta budget är 83 miljoner kronor under fyra år.

Mer information finns på Mistras webbplats.

LÄS OCKSÅ: ”Försöker hitta något som enar skogbruket och miljörörelsen