Hållbart skogsbruk röner intresse på Nasdaq

Landshypoteks nya gröna obligation som ska finansiera hållbart skogsbruk listades på Nasdaq i måndags.

FOTO: MOSTPHOTOS

– Vi är väldigt glada över att få presentera det svenska skogsbrukets betydelse för hållbarhet och klimat. Det stora intresset från investerare visar på den fantastiska kraft som finns inom det svenska skogsbruket, säger Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

Den nya säkerställda obligationen finansierar till sin helhet hållbart svenskt skogsbruk. Obligationen med en emitterad volym på tre miljarder kronor har mött ett mycket stort intresse från investerare.

Stora arealer

Storleken på de underliggande fastigheterna motsvarar en skogsareal lika stor som Öland. Den årliga klimatnyttan uppskattas till cirka 750 000 ton koldioxid vilket motsvarar klimatavtrycket för cirka 100 000 svenskar på ett år.

Ann-Charlotte Eliasson, Europeisk noteringschef för obligationer på Nasdaq, konstaterar att intresset för gröna obligationer ökar och Sverige ligger i framkant.

LÄS MER: Träslag att satsa på i ett varmare klimat

LÄS MER: Forskare har hittat askgener bakom resistens