Hållbart träbygge i Västerbotten

426 år, så gammal är en trälada i Norra Renbergsvattnet, Västerbotten.

1588 besegrade engelsmännen den "oövervinnliga" spanska armadan, i tyska Ellwangen genomfördes den första av en rad häxprocesser och i Sverige regerade Johan III.

I Norra Renbergsvattnet, Västerbotten, byggdes samma år en hölada för myrslåtter. Tydligen gjorde byggarna ett bra jobb, för ladan står fortfarande kvar och är därmed äldst i Västerbotten.

– Bortsett från de medeltida stenkyrkorna vid kusten är detta den enda byggnad vi har i länet som bevisligen är från 1500-talet, säger Helena Wikberg, antikvarie vid Länsstyrelsen.

Ladan har under flera generationer ägts av Bo Renströms släkt, som också vårdat den ömt.

– Jag är över 70 år, och bara under min tid har vi bytt spåntak tre gånger. Tidigare var det troligen nävertak, och det håller mycket längre, säger Bo Renström.

Vid länsstyrelsens datering av ladan kunde man också se att bottenstockarna bytts någon gång på 1690-talet. Utöver kontinuerlig skötsel har Bo Renström en annan förklaring till ladans höga ålder:

– Bra tak och att den hålls uppe från marken. Sen är det väldigt senvuxet virke, den här ladan kommer hålla i flera hundra år till.

Ladan användes som hölada fram till 1970-talet, och nu arbetar länsstyrelsen för att få den förklarad som byggnadsminne. Det innebär också goda möjligheter för ägarna att få bidrag för det fortsatta underhållet.

Med sina 426 år är ladan i Norra Renbergsvattnet dock långt ifrån den äldsta träbyggnaden i landet. Granhults kyrka i Småland byggdes på 1220-talet, och räddades av byborna på 1830-talet undan ett rivningsbeslut från biskop Esaias Tegnér. På Ingatorps kyrkogård, också det i Småland, finns en sju meter hög träbod byggd cirka 1219-1239, och där de äldsta träden som använts slog rot på 900-talet.