Här är bolagen som styr Skogssverige

undefined

Här är listan över de tio skogsbolagen med störst omsättning.
Här är listan över de tio skogsbolagen med störst omsättning. FOTO: MOSTPHOTOS/STORA ENSO/SÖDRA/DEROME

1. Stora Enso

Grundades 1998 efter en sammanslagning av svenska Stora och finska Enso. Producerar förpackningar, olika typer av biobaserade material, träprodukter och papper.

Stora Ensos svenska skogsmark på 1,4 miljoner hektar ägs och förvaltas sedan 2004 av delägda Bergvik Skog.

Antal anställda: 26 000 i 35 länder varav 5 000 i Sverige.

Omsättning 2017: 106 miljarder kronor.

Största ägare: Wallenbergstiftelserna via Foundation Asset Management AB.

VD: Karl-Henrik Sundström.

LÄS MER: Stora Enso visar god lönsamhet

2. Billerud Korsnäs

När Billerud 2012 köpte Korsnäs från Kinnevik bildades Billerud Korsnäs AB. Tillverkar färskfiberbaserad förpackningsråvara i form av kraft- och säckpapper, wellpappråvara och kartong.

Billerud Korsnäs skogsmark ägs och förvaltas sedan 2004 av delägda Bergvik Skog.

Antalet anställda: ca 4 400 i tio länder varav 3 600 i Sverige.

Omsättning 2017: 22,3 miljarder kronor.

Största ägare: Frapag, Österrike, AMF Försäkring och fonder.

VD: Per Linberg.

3. Södra Skogsägarna

Har sitt ursprung i Sydöstra Sveriges Skogsägareföreningars Förbund som bildades 1938. Är en ekonomisk förening vars syfte är att ge medlemmarna avsättning för skogsråvara till så höga priser som möjligt. Genom åren har föreningen investerat i egen produktion av i första hand trävaror och massa, men även trähustillverkning.

Antal anställda: ca 3 400.

Ägare: drygt 51 000 sydsvenska skogsägare.

Omsättning 2017: 20,5 miljarder kronor.

VD: Lars Idermark.

LÄS MER: Södra visar sin styrka

4. SCA

Grundades av finansmannen Ivar Kreuger 1929 som Svenska Cellulosa AB. Under 2017 delades SCA upp i två börsnoterade bolag, med bildandet av mjukpappers- och hygienproduktföretaget Essity AB. Producerar trävaror, pappersmassa, förnybar energi. Förvaltar 2,6 miljoner hektar skog i Sverige.

Antal anställda: 4 000, i Sverige 3 600.

Omsättning 2017: 16,6 miljarder kronor.

Största ägare: investmentbolaget Industrivärden.

VD: Ulf Larsson.

5. Holmen

Startade som sågverksrörelse 1870 i orterna Mo och Domsjö utanför Örnsköldsvik. Mo och Domsjö AB (Modo), investerade så småningom i massa- och finpappersproduktion (Husums bruk). Modo köpte Iggesunds bruk och Holmens bruk 1987 och sålde senare Husums bruk. Modo bytte namn till Holmen som i dag tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror.

Holmen äger och förvaltar 1,3 miljoner hektar skog i Sverige.

Antal anställda: 2976 anställda, i Sverige ca 2 400.

Omsättning 2017: 16 miljarder kronor.

Största ägare: Fredrik Lundberg via L E Lundbergföretagen AB.

VD: Henrik Sjölund.

LÄS MER: Holmen gör svagt tredje kvartal

6. Moelven

Norskt bolag som 1899 tillverkade inredningsprodukter och fordonskomponenter. På 50-talet inleddes tillverkning av bland annat skogsarbetarkojor, huselement och limträ. På 80- och 90-talen köptes flera träindustrier i västra Sverige.

Producerar i dag olika förädlade träprodukter samt byggmoduler.

Antal anställda: 3 500, i Sverige 1 500.

Omsättning 2015: 12 miljarder svenska kronor.

Största ägare: Glommen Skog SA och Eidsiva Vekst AS.

VD: Morten Kristiansen.

7. Derome

År 1946 investerade unge snickaren Karl Andersson i ett litet sågverk i halländska Derome. De fyra sönerna Erling, Bernt-Göran, Ingemar och Karl-Erik tog över och utvecklade verksamheten till dagens träindustrikoncern.

Verksamheten baseras på produktion av sågade, hyvlade och impregnerade trävaror, pellets, prefabricerade byggkomponenter och trähus, bygghandelsverksamhet samt mark- och fastighetsförvaltning.

Antal anställda: Cirka 2 000.

Omsättning 2016: 7,5 miljarder kronor.

Huvudägare: Familjen Andersson.

VD: Magnus Andersson.

8. Sveaskog

Efter en privatisering av Domänverket, Assi och NCB bildades 1994 AssiDomän, som senare sålde sina industrier utom sågverken. Staten köpte tillbaka AssiDomän 2001 och bolaget bytte då namn till Sveaskog. En del av sågverken drivs i dag i Setra Group, ett dotterbolag som ägs tillsammans med skogsägarföreningen Mellanskog.

Sveaskog säljer timmer, massaved och biobränsle till massa-, pappers- och sågverksindustrin. Dessutom gör bolaget markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Sveaskog äger och förvaltar 4 miljoner hektar skog i Sverige.

Antal anställda: 846, i Sverige 816.

Omsättning 2017: 6,2 miljarder kronor.

Ägare: Svenska staten.

VD: P-O Wedin.

LÄS MER: Starkt resultat av Sveaskog

9. Vida

Ångsågen i Vislanda togs över av Göte Johansson 1954 och bytte senare namn till VIDA Timber. Namnet Vida, en förkortning av Vislanda, togs från sågverkets skeppningsmärke (producentmärkning av trävaror). Företaget togs över av sonen Christer Johansson som tillsammans med Santhe Dahl skapade dagens träindustrikoncern.

Verksamheten är i dag koncentrerad till fyra affärsområden: sågade och hyvlade trävaror, träemballage, trähustillverkning samt pellets och stallströ.

Antal anställda: Cirka 1 050.

Omsättning 2017: 5,5 miljarder kronor.

Huvudägare: Santhe Dahl.

VD: Santhe Dahl

10. AB Karl Hedin

Hästköraren och virkeshandlaren Karl Hedin investerade på 30-talet i egna sågverk och skogsmark. På 80-talet tog sonsonen Karl över efter fadern Lars och fortsatte att investera i skogsfastigheter, men också i emballageindustri och bygghandelsverksamhet som i dag, tillsammans med sågverken och takstolstillverkning, utgör basen i verksamheten.

Dessutom har koncernen ett 40-tal byggbutiker i Mellansverige.

Antal anställda: 980, i Sverige 840.

Omsättning 2017: 4,4 miljarder kronor.

Ägare: Karl Hedin.

VD: Peter Wigert.

LÄS MER: Stora Enso visar god lönsamhet

LÄS MER: Holmen gör svagt tredje kvartal

LÄS MER: Södra visar sin styrka

LÄS MER: Starkt resultat av Sveaskog