Här är det fritt fram att hugga sin egen gran

I Estland är det okej att åka ut i skogen och hugga sin julgran själv – bara granen växer på statsskogarna RMKs mark och förutsatt att du betalar med mobilen innan du slår yxan i granstammen.

I fjol tog folk omkring 11 500 julgranar från de estniska statsskogarna, Riigimetsa Majandamise Keskus, RMK. Men till skillnad från de allra flesta svenska självplockade julgranar var alla de här estniska julgranarna ”gröna”.

Betalning en minut innan

De var nämligen helt lagligt betalda innan de höggs. Att hugga en tvåmetersgran på statsskogarnas mark kostar 80 kronor, och man betalar med mobilen senast minuten innan man sätter yxan i trädet.

Systemet med självhuggning av betalda granar startade redan 2008. Sedan dess har antalet självhuggna julgranar ökar varje år, säger Kristi Parro, kommunikationsansvarig på RMK.

Naturen liknar Mellansveriges

På RMKs webb finns en prislista och funktioner för både mobilbetalning och betalning via banköverföring. Priset beror på julgranens längd, enmetersgranar kostar 3 €, tremeters 8 € och femmeters 30 € eller 300 kronor.

Estnisk natur liknar Mellansverige ganska mycket, med omväxlande skog och öppna fält. Omkring hälften av den estniska skogsarealen är statsägd, i Sverige ägs en fjärdedel av skogen av staten, kyrkan eller andra allmänna ägare.

Så fungerar självhuggsystemet:

1. Sök på RMKs skogskarta i mobilen reda på en statsskog där du kan hugga granen.

2. Traska ut i skogen och leta reda på en snygg gran. Du får ta granar i dikeskanter, kraftledningsgator samt ute i skogen träd som står undertryckta av andra och granar som av andra orsaker inte kan utvecklas till vuxna träd.

Planterade granar och träd i olika typer av naturreservat är det givetvis inte tillåtet att fälla

3. När du hittat din drömgran, gå på mobilen in på RMKs julgranssite och betala för trädet. När du fått en kvittering via SMS är det bara att hugga tag i yxan.

4. Under december kan skogvaktare kontrollerar att du betalt för träden. Visa då SMS-kvittot på betalningen.

5. Är man osäker på mobiltäckningen i skogen, kan du betala via banköverföring innan du drar till skogs.