Här är kraven till regeringen om statliga skogar

I ett upprop från 23 organisationer uppmanas regeringen att ändra ägardirektivet och öka miljökraven på Sveaskog för att skydda viktiga naturvärden. Organisationerna startar även en namninsamling för att regeringen ska ta ansvar för statens skog - ”allas vår skog”.

Regeringen uppmanas i ett upprop att se till att Sveaskog skyddar mer av statens skogar.
Regeringen uppmanas i ett upprop att se till att Sveaskog skyddar mer av statens skogar. FOTO: OLA JENNERSTEN

Bakom uppropet står 23 organisationer, bland andra WWF, Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna, som kräver att de statliga skogarna brukas hållbart och att inga fler skyddsvärda skogar avverkas.

– Sveaskog ägs av oss alla gemensamt och med det följer ett stort ansvar. Vi förväntar oss att vårt eget skogsbolag är ett föredöme för det svenska skogsbruket och förvaltar skogen även för framtida generationer, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF, i ett pressmeddelande.

Hänvisar till januariavtalet

Organisationen hänvisar till januariavtalet, som slöts mellan regeringen, C och L, där ett nytt Sveaskogsprogram nämns under rubriken ”Säkra resurser för skydd av värdefull natur” där Sveaskog ska vara ett föredöme för hållbart skogsbruk.

”Nu gäller det för regeringen och näringsminister Ibrahim Baylan att gå från ord till handling och genomföra konkreta åtgärder”, skriver WWF och förslår tillsammans med 22 andra organisationer att Sveaskogs ägardirektiv och avkastningskrav ses över så att bolaget kan höja sina miljöambitioner.

”Använd den egna skogen”

– Det är viktigt att statens egna skogsinnehav används för att nå de politiska målen. Med det nuvarande ägardirektivet har inte Sveaskog förutsättningar att skydda alla skogar med höga naturvärden, kommenterar Linda Berglund, skogsexpert WWF, i pressmeddelandet.

Här är de 23 organisationernas krav till regeringen:

1. Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar.

2. Använd statliga skogar med låga naturvärden för att byta in privatägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd.

3. Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.

4. Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras.

Mer om uppropet och kraven finns att läsa här.

LÄS MER: Stor ökning av skyddad skog