Har vi blivit forskningsresistenta?

Internet, denna outtömliga källa av information. Är det bra eller dåligt och hur påverkar det oss inom skogsnäringen? Det undrar LRF Ungdomens Marit Bohlin och vänder sig mot en känslodriven debatt.

blivande skogsägare, LRF Ungdomen.
blivande skogsägare, LRF Ungdomen.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Jag har på senare tid, både i min anställning och i mina förtroendeuppdrag, stött på något som jag valt att kalla forskningsresistens. Det yttrar sig på så sätt att människor väljer att lita blint på sådant som skrivits i exempelvis i forum, på sociala medier eller i vanlig media. Någon källkritik verkar inte finnas och många åsikter bygger mer på känsla än på fakta.

Jag fick av en händelse tidningen Vision som ges ut av Skogforsk. Som skogsägare i Sverige är alla med och bidrar genom att 60 öre per avverkad kubikmeter på timmer, massaved och skogsbränsle går till forskningen på Skogforsk.

I just detta nummer var ämnet lönsamhet inom skogsbruket. Precis det ämne som jag brinner för både som privatperson och förtroendevald. Det kändes bra att få det bekräftat genom Skogsforsks forskningsresultat, som tydligt visar hur lönsamheten för skogsägarna inte förbättrats de senaste åren.

Jag litar på forskningen och har ett stort mått av kritiskt tänkande. Det går absolut att gå på känsla, men den säger inte så mycket. Forskning ger ordentliga fakta som går att använda och kanske applicera på sitt eget brukande. Det gör däremot inte åsikter och känslor som går att läsa ur något av ovanstående medier.

Jag ser fler och fler grupperingar som snabbt kan samlas och bilda opinion mot exempelvis pågående projekt eller dylikt. Organisationer som snabbt vill nå ut och griper tag i något enkelt budskap och sedan sprider det till tusentals människor.

Människor som tror att budskapet är så enkelt som det framställs och sedermera inte går att ”övertyga” om det mera komplexa samband som ligger bakom. I Skogforsks tidning står det att läsa kring lönsamheten, att vi måste flytta fokus från att jaga kostnader till att öka intäkterna. Det är intressant och behöver verkligen jobbas med framöver, av flera olika anledningar.

Det finns redan idag olika typer av specialgrenar inom skogsbruket som hävdar att det finns alternativa intäkter. Med mitt kritiska tänkande så vill jag gärna se forskning kring dessa alternativ och gärna kalkyler som tydligt visar hur mycket en sådan intäkt skulle kunna ligga på.

Skogsnäringen är komplex i sin värdekedja, som jag tidigare skrivit om. För att kunna ”tävla” med de vanliga virkesprodukterna vi använder i dag, så krävs rätt mycket av en sådan alternativ intäkt.

Marit Bohlin, blivande skogsägare, LRF Ungdomen

LÄS MER: Marit Bohlin: ”Håller det på att byggas upp en skogsmarksbubbla?”

LÄS MER: Marit Bohlin: Allting hänger ihop inom skogsbruket