”Hedin har inte behandlats annorlunda”

Chefen för Rema-åklagarna har fullt förtroende för sina medarbetare, men betonar att jaktbrott till sin karaktär är svåra att leda i bevis.

Chefsåklagare Kristina Falk Strand är kammarchef för Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott, Rema.
Chefsåklagare Kristina Falk Strand är kammarchef för Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott, Rema. FOTO: PRESSBILD

Sex stora jaktbrottsärenden har de senaste åren fått stor massmedial uppmärksamhet. Två har resulterat i friande domar, två ledde till mildare domar än vad åklagaren yrkat på och två pågår fortfarande.

– Jag är inte inne i ärendena på detaljnivå, men läser alla domar. Det händer att jag utvärderar ärenden med den enskilde åklagaren, men inte alltid, säger Kristina Falk Strand, kammarchef för Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Rema.

Svårt att leda i bevis

Hon konstaterar att jaktbrott till sin karaktär är ärenden som är svåra att driva till fällande domar. Händelserna sker i regel långt ute i skogen utan utomstående vittnen och spåren försvinner snabbt.

– Flera ärenden skrivs av direkt. I den aspekten är det ingen skillnad mot andra brottmål. Man bedömer anmälarens eller uppgiftslämnarens trovärdighet, om det är sannolikt att det som görs gällande verkligen kan ha hänt och om det kan finnas annan bevisning att tillföra, förklarar Kristina Falk Strand.

Fullt förtroende för åklagarna

Under pågående förundersökning vill hon inte kommentera Karl Hedin-fallet där just vittnets trovärdighet spelar en central roll. Men Kristina Falk Strand uppger att hon har fullt förtroende för åklagarnas arbete.

– Sedan måste man konstatera att ärenden kan förändras efterhand när nya fakta och invändningar dyker upp, ibland inför sittande domstol, säger hon.

Styr inte polisens resurser

Något som ifrågasatts med anledning av bland annat Karl Hedin-utredningen är rimligheten i de stora resurser som sätts in. I detta fall är det Nationella operativa avdelningen, Noa, som ansvarar för polisarbetet.

– Åklagaren kan ha önskemål om vad den vill ha utfört, men styr inte polisens resurstillsättning, utan polisen gör en bedömning från fall till fall vad som är motiverat och vilka möjligheter man har, säger Kristina Falk Strand.

Karl Hedin riktar stark kritik mot utredningen, bland annat för hur han behandlades efter gripandet. Hur ser du på kritiken?

– Jag kan inte ha synpunkter på hans upplevelse. Men Karl Hedin har inte behandlats annorlunda än någon annan i samma situation, säger Kristina Falk Strand.

LÄS MER: Karl Hedin på jakt efter upprättelse: ”Ute efter att skada mig”