Höjda premier på skogsförsäkringar

undefined

Stormfälld skog efter Alfrida.
Stormfälld skog efter Alfrida. FOTO: ULF ARONSSON

Stormarna Gudrun och Per åren 2005 och 2007 blev en chock för många skogsägare som bara hade brandförsäkringar. Somrarna 2014 och 2018 var det bränder som härjade i skogarna och vikten av en bra försäkring blev åter aktuell.

Gjort justeringar

Men det kan bli dyrt med en heltäckande försäkring. Försäkringsbranschen har nämligen börjat omvärdera riskerna med skog.

– Vi har de senaste åren gjort justeringar på grund av stormarna men branden förra året har inte föranlett någon förändring av premien, säger Ola Eriksson vid Länsförsäkringar i Gävleborg.

Ola Eriksson Länsförsäkringar Gävleborg
Ola Eriksson Länsförsäkringar Gävleborg FOTO: LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Premierna påverkas

Om det på sikt visar sig att det blir vanligare med varma och torra somrar, och därmed fler skogsbränder, påverkas också premierna av det.

If har nyligen ändrat sina försäkringar och höjt premien på grund av stormarna.

– Storm är en mycket större risk än vi tidigare modellerat, säger Fredrik Dacke som är ansvarig för skogsförsäkringar på If.

Fredrik Dacke, If
Fredrik Dacke, If FOTO: IF

”Hoppas kunderna förstår”

Tidigare fick skogsägarna sin försäkring för billigt, enligt If. Men förändringen är inte ett steg bort från marknaden.

– Tvärtom. Nu har vi sett över riskerna och produkten och vi hoppas kunderna förstår behovet av rätt pris, säger Fredrik Dacke.

Fakta: Så väljer du försäkring

· Tänk igenom vad din skogsfastighet behöver för skydd. Behöver den en heltäckande försäkring som gäller för brand, plantskador, storm och snöbrott? Fundera också över vilken självrisk du är beredd att ha. Klarar du en högre självrisk, sänks premien.

· Behoven förändras med åren, så se regelbundet över försäkringarna. Fråga försäkringsbolaget om du undrar över vad som gäller i din försäkring.

· Försäkringsbolagen If, Länsförsäkringar, Dina försäkringar och Folksam erbjuder skogsförsäkringar och det kan löna sig att ta in offerter. För ett rent skogsskifte kan premien vara bättre hos det ena bolaget, medan det andra kan ge bättre erbjudande med byggnader på fastigheten.

· Gå igenom försäkringsbrevet varje år och se till att hålla siffror uppdaterade så att försäkring och skogsfastighet stämmer överens.

Källa: Skogssällskapet, försäkringsbolagen

Slutat med skogsförsäkringar

Försäkringsbolaget Gjensidige har däremot upphört att försäkra skog. Fredric Widlund som är produktchef skriver i ett mejl till Land Skogsbruk att för få lant- och skogsbrukare valde Gjensidige och att verksamheten därför inte var lönsam.

”Alla ska ha försäkring”

Bengt Furenäs är ansvarig för Skogssällskapets upphandlingar av försäkringar och han konstaterar att det kan vara ont om alternativ på marknaden för skogsägare, och att det är svårt att förhandla om försäkringen och premien för den som inte har så stor areal.

– Alla ska ha en brandförsäkring. Den kostar 2-3 kronor per hektar och ger bra utväxling.

Det är också viktigt att ha bra ansvars- och rättsskyddsdelar i sin försäkring. Sen får man kanske fundera lite, säger Bengt Furenäs.

Bengt Furenäs, Skogssällskapet
Bengt Furenäs, Skogssällskapet FOTO: ULRIKA LAGERLÖF

Stor skillnad i pris

Försäkring mot storm och insektsskador kan ge ganska höga premier, och det finns ofta mycket finstilt att läsa för försäkringstagaren.

– Det kan skilja mellan 5 kronor per hektar i norr till 50 kronor per hektar i södra Sverige för en stormförsäkring, säger Bengt Furenäs.

En del större markägare väljer istället att varje år själv sätta undan ett kapital motsvarande premien. Dessa pengar kan användas om skog blåser ner och det blir en dyr upparbetningskostnad.

Skydd efter skog

Skogsägare måste själva titta på vad den egna skogen kan behöva för skydd.

– Har man mycket ungskog kanske det just nu inte är så stor risk för stormskador, men har man äldre skog i ett utsatt läge får man ta hänsyn till det, säger Bengt Furenäs.