Hur kommunicerar LRF med Coop om miljövänligt jordbruk?

För någon vecka sedan drog Coop igång ett jippo där många fördomar om svenskt lantbruk anges som sanning. I helsidesannonser får politiker välja mellan en skyddsklädd person med ryggspruta och gasmask (konventionell bonde) och en vänligt leende man i blåkläder (ekologisk bonde).

På Coops hemsida får man veta att konventionellt jordbruk är onaturligt, läcker näring, använder sig av GMO, ger ohälsosamma produkter, förorenar vatten och sprutar ihjäl insekter.

Den ekologiska bonden däremot samarbetar med naturen och berikas med en god och sund skörd.

Som slutkläm får läsaren veta att ekologisk produktion är klimatsmart för man använder inte fossil energi. Jag måste ha missat något väsentligt, för det går inte att koka soppa på en spik.

Det är tragiskt att kommersiella intressen, som uppenbarligen helt saknar kunskaper i ämnet, dikterar den politiska agendan. Vi är alltså tillbaka på ruta noll, 13 år efter "Änglamarksfilmen". Som betalande medlem i Krav och tidvis även del av styrelsen, borde LRF haft många tillfällen att kommunicera med Coop, som också är medlem i Krav. LRF borde ställa upp för allt miljövänligt svenskt jordbruk. Eller finns inte viljan? Är ni rädda för att även alla andra mjölkbönder skulle få betalt för sin miljönytta? Det är till mjölk- och köttproduktionen som absoluta merparten av det ekologiska stödet går.

Vad är det för mening med de svenska mervärdena (knorr på grisen, betande djur, restriktiv antibiotikaanvändning, balanserad gödsling, GMO-fritt etcetera) om inte ens LRF vill tala om det. Eller finns det en risk att det blir tydligt för konsumenterna att svenska livsmedel är bra, oavsett certifiering?

Vem har vunnit på denna taktik att tiga och därmed samtycka i debatten om miljöfördelar med ekologisk produktion i Sverige? Matimporten ökar stadigt, även den ”ekologiska”. Vad är det för mening att importera ”ekologiskt” kött från länder där inte ens de ekologiska korna behöver beta?

Sannolikt är runt 90 procent av era producerande medlemmar ”konventionella” och de resterande ekologiska är beroende av de konventionella för att få friskt utsäde, växtnäring, avelsdjur och ibland även foder under krisår. Borde inte LRF mer tydligt ställa upp för svenskt jordbruk, oavsett certifiering?

undefined