Hur ska jag planera beskattningen av min skogsinkomst?

Under 2016 köpte jag en skogsfastighet för 300 000 kronor. Nu har jag avverkat skog för ungefär den summan och undrar vilka verktyg som blir bäst att använda vid skatteplaneringen: Skogsavdrag, skogskonto eller betalningsplan? Jag har ett sparat underskott sedan tidigare på 150 000 kr och tänker mig att överlåta fastigheterna till något av mina barn inom 5-10 år. Jag räknar med att ha kostnader i näringsverksamheten på cirka 100 000 kronor de närmaste fem åren.

Vibeke Alstad, LRF Konsult.
Vibeke Alstad, LRF Konsult. FOTO: LRF KONSULT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

EXPERTENS SVAR: Även om du äger flera olika skogsfastigheter så ingår de alla i din enskilda näringsverksamhet och skattas tillsammans. Detta innebär att det första som händer när du nu får en inkomst är att den kvittas mot det sparade underskottet. Då har du 150 000 kronor kvar att fördela.

Eftersom du kommer att ha kostnader de kommande åren är det lämpligt att dela upp resterande inkomst antingen med hjälp av skogskonto eller med en betalningsplan. Om du vill använda skogskonto är det bäst att ta ut hela inkomsten 2017 och göra maximal insättning på skogskonto.

Sedan plockar du den summa du behöver varje år från skogskontot. Skulle det bli pengar kvar går det bra att överlåta skogskontot tillsammans med skogsfastigheterna. Alternativet blir en betalningsplan där du varje år får ut så mycket att det täcker dina kostnader.

Fördelen med skogskontot är att du själv enkelt kan styra det enskilda årets utbetalning efter de kostnader som uppstår. Du får också ränta på det insatta beloppet vilket inte alltid är fallet vid en betalningsplan.

Att använda skogsavdraget skulle inte vara gynnsamt i detta läge, du skulle då få ett sparat underskott som inte kan föras över till barnen vid generationsskiftet. Skogsavdragsutrymmet däremot följer med till barnen och kan utnyttjas av dem i framtiden.

Vibeke Alstad

LRF Konsult