Hybridasp kan växa på skogsmark

Hybridasp har tidigare odlats mestadels på jordbruksmark, men nu visar en studie från Skogforsk att det kan gå att odla även på skogsmark – i vissa fall.

Ett 27 årigt bestånd av hybridasp i Värmland klart för slutavverkning.
Ett 27 årigt bestånd av hybridasp i Värmland klart för slutavverkning. FOTO: MATS P OSTELIUS

Av hybridaspen går det att producera mycket biomassa på kort tid, och genom att även odla träden på skogsmark och inte bara jordbruksmark skulle potentialen öka.

Lågt pH gav minst tillväxt

Skogforsk har gjort två studier för att få mer kunskap om just etablering av hybridasp på skogsmark. I den ena studien undersöktes hybridaspens tolerans mot olika pH-nivåer i marken i växthus, där två sorters jordar användes.

Läs mer: Poppel och hybridasp utmanar gran

Den ena var torvjord, som kalkades till fem olika pH-nivåer mellan 3,5 och 5,7, och den andra var insamlad jord från olika skogsmarker, där pH varierade från 3,9 till 5,3.

I torvjorden med lägst pH-nivå var tillväxten mindre, men i övrigt såg man inga skillnader i tillväxt att tala om mellan pH-nivåerna.

Olika markberedning

Den andra studien gjordes i fält och där mättes hur väl hybridaspen överlevde och växte i fyra markberedningsmetoder; fläckmarkberedning, högläggning, inversmarkberedning och kontroll utan markberedning.

Läs mer: Så utvecklas robustare plantor av hybridasp

Det visade sig inte vara någon skillnad i överlevnad men bäst tillväxt gav högläggning och sämst var fläckmarkberedning. Slutsatser av detta var att högläggning troligen gav bra luftning av jorden och minskad konkurrens från vegetation, medan fläckmarkberedningen ibland skapade punkter med stående vatten, och det försämrar tillväxten.

Mindre känslig

Det var också tillväxtskillnader hos olika kloner, vilket visar att det är viktigt att välja rätt klon inför plantering.

Efter studierna visar resultaten att hybridaspen är mindre känslig för variation i pH-nivåer och markberedningsmetoder än andra poppelarter som undersökts i liknande studier.

Läs mer: Södra stödjer forskning

Läs mer: Skogsstyrelsen föreslår nya regler vid plantering