I dag fortsätter Girjasmålet – avgörandet kommer bli vägledande

I dag inleds nästa etapp i tvisten mellan staten och Girjas sameby när rätten till jakt och fiske i fjällområdet i Norrbotten tas upp i Hovrätten.

FOTO: MOSTPHOTOS

I dag inleds förhandlingarna i Hovrätten i det så kallade Girjasmålet, rapporterar Sveriges Radio.

Tvisten som handlar om vem som äger rätten att jaga och fiska i fjällområdet Girjas i Norrbotten har pågått mellan samer och staten sedan 2009.

Förhandlingarna sker i tingsrättens lokaler i Umeå och är den första av 17 planerade rättegångsdagar.

Äganderättet står mot ”urminnes hävd”

Tingsrätten i Gällivare slog i juli 2015 fast att samebyn är de som har jakt- och fiskerätten i området trots att staten äger marken.

Motiveringen till tingsrättens dom var att samerna använt sig av området i närmare 1000 år och att de därmed hade rätt att fortsätta med det enligt det som juridiskt kallas ”urminnes hävd”.

Kärnpunkt i målet: Brukat marken i 1000 år

Staten valde att överklaga domen för att få klarhet i vem som äger jakt- och fiskerätten.

– Statens uppfattning är ju att markägaren, i det här fallet staten, har den rätten. Och det gör att om det här skulle stå sig så blir det en ganska omvälvande förändring av hur man ska se på de här frågorna kring äganderätt och nyttjanderätt till mark, säger Justitiekanslern Anna Skarhed till Ekot.

Enligt expertkommentator Eivind Torp är dock en avgörande faktor att samerna kunde visa att de haft rätten till jakten och fisket i området redan innan staten blev ägare till marken, vilket enligt Torp är en kärnpunkt i målet.

Oro från Jägarförbundet

Jägarförbundet i Norrbotten är oroliga att konfliktytorna mellan samebyarna och den övriga ortsbefolkningen kommer att öka.

Representanterna för Girjas sameby poängterar dock att processen att få rätten att fiska och jaga inte handlar om att stänga ute andra jägare utan om att bestämma över de naturresurser de brukat historiskt.

– En lokal samisk förvaltning måste bli bättre än en myndighetsförvaltning som finns långt härifrån, säger Matti Berg politiker i Sametinget och renskötare i Girjas sameby, till SVT Nyheter.

Slutdatum i förhandlingarna är satt till den 13 december. Men Eivind Torp är övertygad att målet inte kommer att sluta där utan att det med största sannolikhet kommer att gå till Högsta Domstolen.

Bakgrund:

1992 fattade riksdagen beslut om nya regler som öppnade upp för allmänheten att fiska och jaga i fjällområden norr om odlingsgränsen. Det fick turismen att strömma till med ökad jakt och skotertrafik som konsekvenser, något som enligt samerna stör renarna och 2009 stämde Girjas sameby staten. En tvist de vann i tingsrätten 2015, men som staten nu överklagat till hovrätten.

Källa: SVT Nyheter