IKEA är nu skogsägare i USA

IKEA har under januari köpt cirka 10000 hektar skog i USA. Det är första gången möbelföretaget köper skog i USA.

Skogslandskap, men från Lake Tahoe i Kalifornien.
Skogslandskap, men från Lake Tahoe i Kalifornien.

IKEAs nya skogsinnehav ligger i Lowndes County, Alabama. Skogsinvesteringen är en del av en bredare strategi att investera i hållbar produktion av resurser som IKEA förbrukar direkt, som till exempel energi, eller resurser som IKEA förbrukar indirekt genom sina produkter - till exempel råmaterial till möbler.

IKEA-gruppen äger sedan tidigare 100000 hektar skogsmark i Europa, i Rumänien och Baltikum. Detta var det första skogsköpet i USA.

"En milstolpe"

– Att gå in på USA-marknaden är en milstolpe för våra investeringar i skog, och vi tror att vi vill lära oss mycket här medan vi implementerar vår långsiktiga inställning till skogsförvaltning och ansökan för FSC-certifiering, säger Krister Mattsson, chef för Financial Asset Management på IKEA Group, i ett pressmeddelande.

IKEA har ingått avtal med Campbell Global om att förvalta det amerikanska skogsinnehavet. Campbell Global har sitt säte i Oregon och beskriver sig på hemsidan som ett ledande företag inom hållbar skogsförvaltning. Företaget har hand om över en miljon hektar skog i flera länder.