Informationsmöten om barkborrar igång

Skogsstyrelsen drar i gång en informationskampanj om barkborreskador i Örebro och Sörmlands län. Båda länens skogar står under hårt barkborretryck efter fjolårets extremsommar.

Både Örebros och Sörmlands skogar står under hårt barkborretryck efter fjolårets extremsommar.
Både Örebros och Sörmlands skogar står under hårt barkborretryck efter fjolårets extremsommar. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Informationsmöten hålls på 15 olika platser ute i angripen skog och några är redan genomförda meddelar Skogsstyrelsen.

Allvarligt läge

– Det är ett allvarligt läge och då behöver varje enskild skogsägare ha så mycket kunskap som möjligt om hur man hittar angrepp och sedan agerar för att begränsa omfattningen och skadorna på skogen, säger Anna-Lena Lindström, distriktschef vid Skogsstyrelsen, Sörmland-Örebro, i en skriftlig kommentar.

Informationsträffarna uppges vara samarrangerade med andra skogsbruksaktörer.

Frågorna som skogsägarna får besvarade:

*Hur känner jag igen en skada av granbarkborre?

*Vilka träd behöver jag åtgärda?

*Hur kan jag motverka framtida skador?

På följande orter hålls möten i mars och april: Nyköping, Trosa/Gnesta, Örebro, Karlskoga, Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Katrineholm, Nora, Lindesberg, Hällefors, Kopparberg. Läs mer om plats och tid på Skogsstyrelsen.se

Delar av Örebro län och hela Sörmlands län ingår i Skogstyrelsen nya bekämpningsområde för barkborren.

LÄS MER: Granbarkborren ger sommarthriller i skogen

LÄS MER: Nytt bekämpningsområde för barkborre