Ingen licensjakt på varg nästa år

Den svenska vargstammen har inte vuxit sedan förra året och Naturvårdsverket beslutar därför att ingen licensjakt ska beviljas kommande vinter.

Det blir ingen licensjakt på varg nästa vinter.
Det blir ingen licensjakt på varg nästa vinter. FOTO: MOSTPHOTOS

Det finns inget utrymme för licensjakt på varg vinter 2020. Det har Naturvårdsverket beslutat, eftersom det inte varit någon tillväxt på den 300 individer stora vargstammen i Sverige jämfört med förra året.

Popultation på gränsen

Nationellt är vargstammen ungefär lika stor som förra året, men antalet familjegrupper och revirmarkerande par i Dalarnas län har minskat i antal sedan ett par år. Populationen i landet är nu på gränsen till vad som bedöms vara en gynnsam bevarandestatus.

– Vi arbetar med adaptiv förvaltning. Det innebär att vi anpassar förvaltningen efter gällande situation. Med en vargstam på cirka 300 individer finns inte utrymme för licensjakt, men om stammen ökar kan situationen ändras, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

300 vargar

I maj fastställde Naturvårdsverket nya miniminivåer för varg i länen och för att den svenska vargstammen ska ha en gynnsam bevarandestatus krävs att den är 300 vargar. Det krävs även att minst en ny finsk-rysk varg ska föryngra sig med en skandinavisk varg åtminstone vart femte år.

Om Naturvårdsverket ser att det blir ett annat resultat efter nästa års varginventering kan beslutet komma att ändras.

Skyddsjakt kan genomföras

Länsstyrelserna kommer alltså inte att kunna besluta om licensjakt på varg den kommande jaktsäsongen, men de har fortfarande möjlighet att besluta om skyddsjakt, till exempel för att förebygga allvarliga skador på tamdjur.