Inget stopp för vargjakten i Sjundareviret

Skyddsjakten på varg i Sjundareviret i södra Stockholm får fortsätta. Samtidigt försvåras arbetet av personer som rör sig i skogarna.

Sedan länsstyrelsen i Stockholms län

undefined

– De har varit i kontakt med varg varje dag. Ibland har det varit på för långt håll, ibland har andra saker påverkat. Och ibland har det varit ett djur som man har trott varit tiken, säger Arne Söderberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Stockholms län.

Enligt länsstyrelsens beslut är det varghannen i första hand som får skjutas. Det ska förstås som att jägarna inte bör skjuta om de ser tiken, men att det ges utrymme för att förväxla de båda individerna.

Beslutet om skyddsjakt har överklagats av flera parter, bland annat Wolf Association Sweden, som inte tycker att djurägarna i området har gjort tillräckligt för att skydda djuren mot angrepp. I dag måndag avslog dock Naturvårdsverket föreningens ansökan om inhibition, det vill säga att jakten avbryts i väntan på myndighetens beslut i frågan.

"Naturvårdsverket bedömer i detta fall att det bör krävas en tämligen hög grad av sannolikhet för att avgörandet ska ändras i sak för att begäran om inhibition ska beviljas", skriver Naturvårdsverket i sitt beslut.

undefined

Under hela sommaren har många personer som är engagerade i vargfrågan rört sig runt Molstabergs gård, som varit hårdast drabbat av vargangrepp. Även under den pågående skyddsjakten är det fler än jägarna ute i skogen.

– De har fått avbryta ibland för att det är ickejägare som far runt omkring dem, säger Arne Söderberg som dock inte vill spekulera i orsaken till detta.