Insekter lakar ur jorden och släpper koldioxid

De växtätande insekterna i världens skogar lakar ut jorden och avger koldioxid. Ny forskning från Lunds universitet visar att insekterna har en större inverkan på klimatförändringar än man tidigare trott.

Dan Metcalfe vid Lunds universitet ingår i forskargruppen som gjort den aktuella studien.
Dan Metcalfe vid Lunds universitet ingår i forskargruppen som gjort den aktuella studien. FOTO: LUNDS UNIVERSITET

Forskare vid Lunds universitet har upptäckt att växtätande insekter påverkar skogarnas ekosystem betydligt mer än vad man tidigare har vetat om, skriver universitetet i ett pressmeddelande.

”Kan komma att öka i kalla områden”

Enligt studien, som jämförde och analyserade flera olika studier om hur växtätande insekter påverkar markprocesser i skogliga ekosystem globalt, kan detta orsaka att temperaturer stiger som ett resultat av att de växtätande insekterna blir fler i vissa regioner.

Det är när skadade växtdelar, kadaver och utsöndringsprodukter från insekter träffar jordytan som omsättningen av kol och näringsämnen ökar. Detta leder till att skogsmarken lakas ur och släpper ifrån sig mer koldioxid.

– Andelen växtätande insekter kan komma att öka på grund av klimatförändringarna, framför allt i kalla områden, där mycket kol är lagrat i marken. Detta kommer att påverka skogarnas ekosystem och leda till ökad växthusgasurladdning och potentiellt stigande temperaturer, säger Dan Metcalfe, naturgeografiforskare vid Lunds universitet.

”Kan öka sin population med 50-100 gånger på en säsong”

Forskarna slår fast i den nya studien att insekter och större däggdjur har liknande sätt att påverka markprocesser på, trots att de är olika på många sätt.

– Insekter är mer specialiserade på födans källa och kan dessutom öka sin population med 50 till 100 gånger från en säsong till en annan. Detta gör att de växtätande insekterna ibland kan rubba skogsekosystemen mycket mer än de växtätande däggdjuren, säger Dan Metcalfe.

De nya resultaten hoppas forskarna ska komma till användning i klimatmodeller, men även leda till nya studier. Mycket finns kvar att forska på när det gäller hur växtätande djur påverkar markprocesser i tropiska och nordliga skogar – vilka är 80 procent av jordens samlade skogsmark.

– Att förstå hur ekosystem fungerar är avgörande för att kunna förutsäga och bekämpa klimatförändringar. Medan däggdjuren blir färre globalt så tyder mycket på att andelen växtätande insekter kommer att öka i vissa regioner i en varmare värld, säger Dan Metcalfe.

LÄS MER: Ny referensnivå för skog presenterad