Internationell grupp vill bygga bandskotare

EU bjuds in att tillsammans med flera stora skogsaktörer i Europa vara med och utveckla en ny typ av bandgående skogsmaskiner. Tekniken hämtas från militära bandfordon.

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined