”Intressant blandning av studiebesök och rekreation”

Ingrid Carlman, boendes i Sköndal och skogsägare i Värnamo, är på fredagsförmiddagen på väg hem efter en vecka i Skottland med Land Skogsbruk. Här är hennes intryck.

FOTO: MATS P OSTELIUS

Varför följde du med på resan?

– Jag är intresserad av skogsbruk och hur det fungerar i olika länder. Det skiljer sig mycket åt när det gäller till exempel ägarstruktur, odlingsbetingelser, skogsskador, marknadsförutsättningar och krav från allmänheten.

Hur har resan varit?

– Det har varit väldigt intressant och en lagom blandning av studiebesök och rekreation. Och så är det ju väldigt vackert i Skottland. Samtidigt undrar men lite hur lanskapet kommer att se ut i framtiden med tanke på att det planteras så mycket gran.

Vad har varit mest intressant?

– Jag kände inte till att skogen här har skövlats i så hög grad historiskt och att man i dag återbeskogar med skattelättnader och andra stimulanser. Att ett fåtal personer äger det mesta av den privatägda marken är också annorlunda jämfört med i Sverige liksom att man tar så stor hänsyn till rekreationsvärden i skogen.

Vad tar du med dig hem från resan?

– Att ekonomiska stimulanser fungerar och att man kan ha många målsättningar med sitt skogsbruk. Skogsbruket hänger ihop med många aspekter i samhället som ekonomi, klimat, miljö och sociala frågor.

LÄS OCKSÅ: Följ med Land Skogsbruk till Skottland!